Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Дискусия „Когато Върховният съд на Полша отказа да се подчини на политици“ с участието на председателя на съда проф. Герсдорф се проведе във ВКС

На 1 юли 2019 г. Върховният касационен съд на Република България бе домакин на дискусията „Когато Върховният съд на Полша отказа да се подчини на политици“.

По време на форума първият председател на Върховния съд на Полша г‑жа Малгожата Герсдорф и председателят на Гражданската колегия на Върховния съд на Полша г‑н Дариуш Завистовски представиха пред своите български колеги последните промени, свързани със съдебната система в тяхната страна, отражението им върху работата на върховните съдии в Полша и предизвикателствата, пред които са изправени магистратите.

Последва дискусия, в рамките на която своите въпроси към проф. Герсдорф и г‑н Завистовски отправиха съдии от Върховния касационен съд и представители на неправителствени организации.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура