Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във ВКС бе публично разпределено делото по искането за възобновяване на производството за условно предсрочно освобождаване на Джок Полфрийман

Във Върховния касационен съд (ВКС) на 26.09.2019 г. пред представители на медиите в деловодството на Наказателната колегия на съда беше публично разпределено делото, образувано по искане на главния прокурор за възобновяване на в.ч.н.д. № 921/2019 г. на Софийския апелативен съд и за отмяна на постановеното определение по него за условно предсрочно освобождаване на Джок Полфрийман.

Системата за случайно разпределение на дела на Висшия съдебен съвет посочи за докладчик по делото съдия Жанина Начева от Второ наказателно отделение. Съобразно нейния график на заседанията ръководителят на Наказателната колегия на ВКС насрочи делото за разглеждане на 23.10.2019 г. от 9.00 ч., като другите съдии в състава за това заседание са Бисер Троянов и Надежда Трифонова. Докладчикът по делото съдия Начева е и председател на този съдебен състав.

Хронология:

Документи, свързани с осъждането на Джок Полфрийман

Документи, свързани с процедурата по условно предсрочно освобождаване на Джок Полфрийман

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура