Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Отбелязваме Деня на българската Конституция и на юриста

Днес честваме делото на онези народни представители от Учредителното събрание във Велико Търново, които вместо препоръчания от Берлинския конгрес Органически устав изработват Търновската конституция, подписана от тях на 16 април 1879 г.

Именно в Търновската конституция е регламентирано разделението на трите власти – законодателната, изпълнителната и съдебната, което е важно да си припомняме не само на 16 април.

Днес юристите в Република България са призвани да бранят демократичните принципи и ценности, въплътени в новата ни Конституция от 1991 г., а предизвикателствата пред тях са големи, защото много отдавна обществото ни би трябвало да е разбрало, че правовата държава не е даденост и са нужни усилия, за да я опазим.

Честит празник на българските юристи и на всички, работещи в съдебната система!

Бъдете здрави, почтени и мъдри!

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура