Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

За 01.03.2021 г. във ВКС е насрочено за разглеждане делото, образувано по протест срещу решението на СГС за регистриране на политическа партия „Гражданска платформа Българско лято“

Във Върховния касационен съд бе образувано т. дело № 346/2021 г. по протест срещу решението на Софийския градски съд по ф. д. № 2/2021 г. за вписване на политическа партия „Гражданска платформа Българско лято“ в публичния регистър на политическите партии.

Системата за случайно разпределение на делата определи състав на II търговско отделение да разгледа делото.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 01.03.2021 г. от 11.00 ч. в зала № 16.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура