Върховен касационен съд

ВКС потвърди наложеното на Донка Минкова наказание „пробация“ за 2 години за получаването в качеството ѝ на председател на ТЕЛК – Ловеч на подкуп за издаване на фалшив документ за нетрудоспособност

С Решение № 321/04.06.2024 г. по наказателно дело № 77/2024 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 01.12.2023 г. по в.н.о.х.д. № 217/2023 г. на Апелативен съд – Велико Търново. Решението не подлежи на обжалване. Делото е образувано по касационна жалба на Донка Минкова. С присъда на Окръжен съд – Ловеч подсъдимата е призната за виновна за това, че на 28.01.2019 г. в качеството си на длъжностно лице – председател на ТЕЛК – Ловеч, приела дар – парична сума от 200 лв.

Още ...

ВКС върна за ново разглеждане на Софийския апелативен съд делото срещу Боян С.-Р. за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, извършени в ЛГБТИ общностния център Rainbow Hub през 2021 г.

С Решение № 338/11.06.2024 г. по наказателно дело № 1019/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя въззивна присъда № 21/10.07.2022 г., постановена по в. н. о. х. д. № 936/2022 г. от Софийския апелативен съд, и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Делото е образувано по касационен протест и по касационни жалби на подсъдимия Боян С.-Р. и на частния обвинител и граждански ищец Глория Ф.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове