Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Решения/определения по делата срещу журналисти и медии

Регистър на делата срещу журналисти и медии: списък дела

PDF Определение № 624/14.02.2024 г. по гражданско дело № 5280/2023 г. (страни: „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД и В. Д. К. )

PDF Определение № 195/16.01.2024 г. по гражданско дело № 797/2023 г. (страни: „Делта гард“ ООД и М. В. С.)

PDF Определение № 4156/18.12.2023 г. по гражданско дело № 320/2023 г. (страни: „Ню медия уеб“ ЕООД и В. М.)

PDF Решение № 206/07.12.2023 г. по гражданско дело № 4573/2022 г. (страни: „Селевкиди“ ООД, „Пик Нюз“ ЕООД и Д. С.)

PDF Определение № 3948/07.12.2023 г. по гражданско дело № 1731/2023 г. (страни: М. З., заемал длъжността „директор вестник“ при „Ню медиа груп“ ЕАД, П. Ж. и Д. Б.)

PDF Определение № 3898/05.12.2023 г. по гражданско дело № 1592/2023 г. (страни: „Седем-осми“ АД и К. П.)

PDF Определение № 3664/21.11.2023 г. по гражданско дело № 1726/2023 г. (страни: А. Ж. и В. С. – журналист)

PDF Определение № 3296/31.10.2023 г. по гражданско дело № 328/2023 г. (страни: „Ню Медиа Груп“ ЕАД и П. Л.)

PDF Определение № 3092/18.10.2023 г. по гражданско дело № 530/2023 г. (страни: „Информационна агенция Блиц“ ЕООД и Б. Б.)

PDF Определение № 1671/15.06.2023 г. по гражданско дело № 593/2023 г. (страни: „Струма“ ЕООД и К. А.)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура