Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Декларации ЗПУКИ
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, т.2 ОТ ЗПУКИ

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИЯ
Аврора Георгиева Караджова - Димитрова съдебен секретар изтегли
Албена Василева Рибарска съдебен секретар изтегли
Албена Георгиева Хаким главен специалист МА изтегли
Албена Ивчова Велчева съдебен помощник изтегли
Александра Кирилова Ковачева съдебен секретар ТК изтегли
Александрина Пламенова Дончева съдебен помощник НК изтегли
Александър Георгиев Димитров главен експерт в сектор "ССФ" изтегли
Ангел Емилов Йорданов съдебен секретар изтегли
Анета Илчева Илчева съдебен помощник изтегли
Анета Миткова Иванова старши експерт счетоводител изтегли
Анжела Димитрова Богданова съдебен секретар изтегли
Ани Иларионова Давидова съдебен секретар изтегли
Ани Малинова Иванова куриер изтегли
Анна Димитрова Дъбова съдебен помощник изтегли
Анна Петрова Янева Административен секретар изтегли
Антоанета Кирилова Кюлева съдебен деловодител НК изтегли
Анчо Методиев Димитров главен експерт соф.поддръжка изтегли
Атанас Алексиев Настев съдебен помощник НК изтегли
Биляна Димитрова Симчева съдебен помощник ГК изтегли
Бойка Симеонова Ленкова съдебен архивар изтегли
Бойко Хубенов Чолаков главен специалист СМЗ и движимо имущество изтегли
Борислава Иванова Лазарова секретар на колегия изтегли
Борислава Любомирова Нейчева - Гюрова съдебен деловодител изтегли
Боряна Георгиева Горчева съдебен помощник ТК изтегли
Валентина Венева Попова - Йорданова младши експерт счетоводител изтегли
Валерия Василева Белчева съдебен деловодител изтегли
Вангелия Бориславова Симонова експерт - планиране и отчетност изтегли
Ванюша Георгиева Стоилова съдебен секретар изтегли
Ваня Николова Павлова куриер изтегли
Ваня Павлова Лазарова съдебен помощник изтегли
Васил Радев Радев съдебен помощник ТК изтегли
Венета Петрова Бозаджиева експерт - АИС изтегли
Вероника Костадинова Христова съдебен деловодител изтегли
Весела Борисова Гергова съдебен деловодител изтегли
Весела Златанова Гащарова деловодител в РКИ изтегли
Веселин Пламенов Димитров съдебен помощник ГК изтегли
Веска Иванова Асенова съдебен деловодител ГК изтегли
Габриела Николова Нанова експерт - бюджет изтегли
Гергана Константинова Иванова главен експерт ЧР изтегли
Даниела Георгиева Цветкова съдебен секретар изтегли
Даниела Иванова Петрова - Никова съдебен секретар изтегли
Деян Стоянов Вътов съдебен помощник ГК изтегли
Димитър Георгиев Цончев съдебен помощник изтегли
Димитър Йорданов Димитров ръководител сектор ССФ изтегли
Доли Василева Недева съдебен помощник изтегли
Доротея Иванова Иванова главен счетоводител изтегли
Евгения Росенова Димитрова съдебен помощник изтегли
Евдокия Иванова Димитрова куриер изтегли
Евелина Димитрова Цанкова главен експерт икономист изтегли
Екатерина Веселинова Любенова съдебен деловодител изтегли
Елена Василева Вичева съдебен помощник НК изтегли
Елена Генчева Арарска старши експерт библиотекар изтегли
Елена Любомирова Герова куриер изтегли
Елена Тодорова Пашеева главен сепциалист ЧР изтегли
Елена Христова Черкезова съдебен деловодител ГК изтегли
Елеонора Божидарова Стоянова съдебен секретар изтегли
Елина Тенева Иванова съдебен помощник изтегли
Елина Христова Писанова деловодител регистратура изтегли
Емилия Минчева Петрова съдебен секретар ГК изтегли
Жан Александров Иванов съдебен деловодител изтегли
Жулиета Тодорова Митева съдебен деловодител ТК изтегли
Здравко Христов Стойков експерт - юрисконсулт изтегли
Златинка Илиева Костова домакин учебен център изтегли
Зоя Николова Якимова съдебен секретар изтегли
Ивайло Георгиев Илиев ст.специалист орг.материални активи изтегли
Ивайло Николаев Гоцков съдебен помощник ГК изтегли
Иван Георгиев Киримов съдебен помощник изтегли
Иглика Георгиева Джунова съдебен деловодител изтегли
Илина Александрова Чобанова съдебен помощник НК изтегли
Илия Кузманов Илиев ръководител сектор ЗКИ изтегли
Илияна Тодорова Петкова съдебен секретар изтегли
Илияна Тодорова Рангелова съдебен секретар изтегли
Ина Георгиева Андонова съдебен секретар изтегли
Ирена Асенова Стойчева съдебен деловодител - информатор изтегли
Ирена Николова Велчева съдебен секретар изтегли
Катерина Илиева Терзиева съдебен помощник изтегли
Кирил Милчов Цонев специалист - топлинни инсталации изтегли
Клавдия Карим Дали съдебен секретар изтегли
Константина Миткова Христова съдебен помощник изтегли
Красимира Атанасова Ковачка секретар колегия изтегли
Красимира Василева Николова главен специалист изтегли
Красимира Звездомирова Делишменова - Костадинова младши специалист - счетоводител изтегли
Кремена Красенова Хараланова експерт - анализи изтегли
Кристина Павлова Георгиева съдебен секретар изтегли
Лена Димитрова Ангелова мл.специалист телефонист изтегли
Лидия Катеринова Иванова външен куриер изтегли
Лилия Сашкова Тодорова съдебен деловодител изтегли
Лилия Стоянова Златкова съдебен секретар изтегли
Лора Любомирова Димова съдебен помощник изтегли
Лъчезар Спасов Спасов директор дирекция "ФС" изтегли
Любомир Иванов Балев ст.специалист орг.тел.ц-ла изтегли
Любомир Любомиров Николов съдебен деловодител изтегли
Любослава Любомирова Трайкова старши експерт ЧР изтегли
Людмила Ангелова Манева старши експерт договорна дейност изтегли
Людмила Емилова Иванова главен експерт изтегли
Людмила Кирилова Тодоринова куриер изтегли
Магдалина Василева Мунева съдебен помощник изтегли
Маргарита Димитрова Пазвантова главен секретар изтегли
Мариела Стамова Тодорова старши специалист ИСКСС изтегли
Маринела Красимирова Маринова съдебен помощник изтегли
Мария Григорова Михайлова главен експерт счетоводител изтегли
Мария Иванова Дичева куриер изтегли
Мария Маринова Скобелева - Ангелова съдебен деловодител изтегли
Мария Тодорова Гошева съдебен деловодител ГК изтегли
Марияна Георгиева Христова съдебен деловодител изтегли
Марияна Красимирова Петрова съдебен секретар изтегли
Мартин Константинов Трендафилов главен експерт изтегли
Мартина Стоянова Динева главен експерт МДП изтегли
Милен Георгиев Ласкин съдебен помощник изтегли
Милена Милева Миланова съдебен секретар изтегли
Милка Борисова Георгиева експерт - стратегии и комуникации изтегли
Мира Иванова Недева съдебен секретар изтегли
Мирослав Руменов Саневски съдебен помощник ГК изтегли
Миряна Христова Георгиева съдебен помощник изтегли
Митю Добрев Добревски главен експерт изтегли
Надежда Кирилова Катинина съдебен деловодител НК изтегли
Надя Александрова Комова съдебен помощник ГК изтегли
Наталия Атанасова Такева съдебен секретар изтегли
Наташа Александрова Петкова завеждащ служба регистратура изтегли
Наташа Петкова Маринова главен специалист изтегли
Наташа Христова Лозанова младши специалист телефонист изтегли
Невена Пелова Ангелова съдебен секретар НК изтегли
Нела Димитрова Дремсизова Ръководител сектор Експлоатация изтегли
Нели Георгиева Чавеова съдебен деловодител изтегли
Павел Георгиев Андреев началник отдел "ИСКСС" изтегли
Петя Иванова Кръстева съдебен секретар ТК изтегли
Петя Красимирова Русимова съдебен деловодител изтегли
Радослав Иванов Иванов началник отдел "ФЧР" изтегли
Радослав Йорданов Дойчинов съдебен деловодител изтегли
Радостина Йорданова Стоилкова куриер изтегли
Райна Георгиева Стоименова съдебен секретар изтегли
Райна Иванова Пенкова съдебен секретар изтегли
Роза Кирилова Георгиева началник кабинет на председателя изтегли
Росица Александрова Иванова съдебен секретар изтегли
Румяна Кръстева Виденова секретар на колегия изтегли
Сандра Валентинова Младенова съдебен помощник НК изтегли
Сашо Сашев Христов главен специалист автотранспорт изтегли
Светла Илиева Радивоева старши специалист изтегли
Светлана Велинова Йорданова завеждащ служба в РКИ изтегли
Светлана Георгиева Евтимова съдебен помощник изтегли
Светлана Кирилова Стоянова гл.специалист счетоводител изтегли
Светослав Иванов Иванов съдебен помощник изтегли
Свобода Иванова Найденова младши специалист технически изпълнител изтегли
Северина Василева Толева съдебен секретар изтегли
Сийка Иванова Петрова съдебен деловодител изтегли
Силвия Венциславова Тачева съдебен помощник НК изтегли
Силвия Стоянова Александрова куриер изтегли
Симона Евгениева Николаева съдебен помощник ГК изтегли
Симона Пламенова Кирилова съдебен помощник изтегли
Снежина Георгиева Георгиева съдебен деловодител изтегли
София Ласкарова Симеонова - Гаджева съдебен секретар изтегли
Станислава Емилова Барбанакова касиер счетоводител изтегли
Станчо Диков Панайотов ръководител изтегли
Стефан Александров Шолце ръководител сектор АД изтегли
Стефан Петров Иванов главен експерт инженер ТС изтегли
Стефка Иванова Тодорова съдебен секретар изтегли
Таня Димитрова Йорданова главен експерт библиотекар изтегли
Татяна Илиева Борисова съдебен деловодител изтегли
Теодора Василева Златанова началник отдел "Счетоводство" изтегли
Теодора Кирилова Иванова съдебен секретар изтегли
Христина Антонова Петрова старши експерт изтегли
Цветан Димитров Цветанов главен експерт-инженер изтегли
Цветелина Ангелова Шопова деловодител "Регистратура" изтегли
Цветелина Василева Трайкова главен експерт обществени поръчки изтегли
Цветина Александрова Милушева съдебен деловодител Регистратура изтегли
Юлияна Кръстева Млечевска - Стоименова съдебен помощник ГК изтегли
Юлияна Савчева Йорданова съдебен деловодител - информатор изтегли