Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Декларации ЗПУКИ
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, т.2 ОТ ЗПУКИ

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИЯ
Аврора Георгиева Караджова - Димитрова съдебен секретар изтегли
Албена Василева Рибарска съдебен секретар изтегли
Албена Ивчова Велчева съдебен помощник изтегли
Александра Кирилова Ковачева съдебен секретар изтегли
Александър Георгиев Димитров началник отдел "Управление на собствеността" изтегли
Ангел Емилов Йорданов съдебен секретар изтегли
Анета Георгиева Иванова съдебен секретар изтегли
Анета Миткова Иванова експерт - финанси и отчетност изтегли
Анжела Димитрова Богданова съдебен секретар изтегли
Ани Иларионова Давидова съдебен секретар изтегли
Ани Малинова Иванова куриер изтегли
Анна Петрова Янева завеждащ служба "Архив" изтегли
Антоанета Кирилова Кюлева съдебен деловодител изтегли
Анчо Методиев Димитров експерт - софтуерна поддръжка изтегли
Атанас Алексиев Настев съдебен помощник изтегли
Биляна Димитрова Симчева съдебен помощник изтегли
Бойка Симеонова Ленкова съдебен архивар изтегли
Бойко Хубенов Чолаков специалист - складово стопанство изтегли
Борислава Иванова Лазарова човешки ресурси изтегли
Борислава Любомирова Нейчева - Гюрова съдебен деловодител изтегли
Боряна Георгиева Горчева съдебен помощник изтегли
Валентина Венева Попова - Йорданова експерт - финансово планиране изтегли
Валерия Василева Белчева съдебен деловодител изтегли
Вангелия Бориславова Симонова експерт - планиране и отчетност изтегли
Ванюша Георгиева Стоилова съдебен секретар изтегли
Ваня Николова Павлова куриер изтегли
Ваня Павлова Лазарова съдебен помощник изтегли
Васил Радев Радев съдебен помощник изтегли
Венета Петрова Бозаджиева експерт - автоматизирани информационни системи изтегли
Вероника Костадинова Христова съдебен деловодител изтегли
Весела Борисова Гергова съдебен деловодител изтегли
Весела Златанова Гащарова съдебен деловодител изтегли
Веселин Пламенов Димитров съдебен помощник изтегли
Веска Иванова Асенова съдебен деловодител изтегли
Виктория Николаева Недева съдебен помощник изтегли
Виолета Николова Петрова съдебен деловодител изтегли
Габриела Николова Нанова експерт - бюджет изтегли
Георги Костадинов Влахов съдебен помощник изтегли
Гергана Константинова Иванова експерт - планиране изтегли
Гергана Константинова Павлова съдебен помощник  
Даниела Георгиева Цветкова съдебен секретар изтегли
Даниела Иванова Петрова - Никова съдебен секретар изтегли
Дафни Антонова Савова съдебен деловодител изтегли
Димитър Йорданов Димитров ръководител сектор "Експлоатация на сгради и съоръжения" изтегли
Димитър Стойчев Димитров ръководител сектор "Правен и човешки ресурси" изтегли
Димитър Тодоров Димитров домакин изтегли
Доли Василева Недева съдебен помощник изтегли
Доротея Иванова Иванова главен счетоводител изтегли
Евгения Росенова Димитрова съдебен помощник изтегли
Евдокия Иванова Димитрова куриер изтегли
Евелина Димитрова Цанкова експерт - икономист изтегли
Екатерина Веселинова Любенова съдебен деловодител изтегли
Елена Василева Вичева съдебен помощник изтегли
Елена Генчева Арарска съдебен архивар - библиотекар изтегли
Елена Любомирова Герова куриер изтегли
Елена Христова Черкезова съдебен деловодител изтегли
Елеонора Божидарова Стоянова съдебен секретар изтегли
Елина Тенева Иванова съдебен помощник изтегли
Елина Христова Писанова съдебен деловодител изтегли
Емилия Минчева Петрова съдебен секретар изтегли
Жан Александров Иванов съдебен деловодител изтегли
Жулиета Тодорова Митева съдебен деловодител изтегли
Здравко Христов Стойков експерт - юрисконсулт изтегли
Златинка Илиева Костова домакин изтегли
Зоя Николова Якимова съдебен секретар изтегли
Иван Георгиев Киримов съдебен помощник изтегли
Иван Здравков Иванов експерт инженер изтегли
Иванка Николова Пенчева съдебен помощник изтегли
Ивелина Маринова Симеонова съдебен помощник изтегли
Иглика Георгиева Джунова съдебен деловодител - ЗКИ изтегли
Илина Александрова Чобанова съдебен помощник изтегли
Илия Кузманов Илиев ръководител сектор "ЗКИ" изтегли
Илияна Тодорова Петкова съдебен секретар изтегли
Илияна Тодорова Рангелова съдебен секретар изтегли
Ина Георгиева Андонова съдебен секретар изтегли
Ирена Асенова Стойчева съдебен деловодител изтегли
Ирена Николова Велчева съдебен секретар изтегли
Камелия Асенова Коляндова специалист - СМЗ - Паничище  
Катерина Илиева Терзиева съдебен помощник изтегли
Кирил Милчов Цонев специалист - топлинна инсталация изтегли
Константина Миткова Христова съдебен помощник изтегли
Красимира Атанасова Ковачка секретар колегия изтегли
Красимира Василева Николова специалист - организатор почистване изтегли
Красимира Звездомирова Делишменова - Костадинова счетоводител изтегли
Кремена Красенова Хараланова експерт - анализи изтегли
Кристина Павлова Георгиева съдебен секретар изтегли
Лалка Крумова Илиева куриер изтегли
Лена Димитрова Ангелова специалист - комуникации изтегли
Лидия Катеринова Иванова куриер изтегли
Лилия Сашкова Тодорова съдебен деловодител изтегли
Лилия Стоянова Златкова съдебен секретар изтегли
Лора Любомирова Димова съдебен помощник изтегли
Любомир Любомиров Николов съдебен деловодител изтегли
Любослава Любомирова Трайкова експерт - развитие изтегли
Людмила Емилова Иванова експерт - автоматизирани информационни системи изтегли
Людмила Кирилова Тодоринова куриер изтегли
Магдалина Василева Мунева съдебен помощник изтегли
Маргарита Димитрова Пазвантова-Аврионова главен секретар изтегли
Мариана Стойова Иванчева специалист - административна дейност  
Мариета Стоянова Динева съдебен помощник изтегли
Маринела Красимирова Маринова съдебен помощник изтегли
Мария Григорова Михайлова ръководител сектор "Финанси и счетоводство" изтегли
Мария Маринова Скобелева - Ангелова съдебен деловодител изтегли
Мария Тодорова Гошева съдебен деловодител изтегли
Марияна Георгиева Христова съдебен деловодител изтегли
Марияна Красимирова Петрова съдебен секретар изтегли
Мартин Константинов Трендафилов експерт - хардуерна поддръжка изтегли
Милен Георгиев Ласкин съдебен помощник изтегли
Милена Милева Миланова завеждащ служба "Регистратура" изтегли
Милка Борисова Георгиева експерт - стратегии и комуникации изтегли
Мира Иванова Недева съдебен секретар изтегли
Мирослав Валентинов Стоянов съдебен помощник изтегли
Миряна Христова Георгиева съдебен помощник изтегли
Митю Добрев Добревски експерт - мрежов администратор изтегли
Надежда Кирилова Катинина съдебен деловодител изтегли
Надя Александрова Комова съдебен помощник изтегли
Наталия Атанасова Такева секретар на колегия изтегли
Невена Пелова Ангелова съдебен секретар изтегли
Нела Димитрова Дремсизова ръководител сектор "Снабдяване и транспорт" изтегли
Нели Георгиева Чавеова съдебен деловодител изтегли
Олга Василевна Стоянова куриер изтегли
Павел Георгиев Андреев началник отдел "ИСКСС" изтегли
Петя Иванова Петрова съдебен секретар изтегли
Петя Красимирова Русимова съдебен деловодител изтегли
Радослав Йорданов Дойчинов съдебен деловодител изтегли
Радостина Йорданова Стоилкова куриер изтегли
Райна Георгиева Стоименова съдебен секретар изтегли
Райна Иванова Пенкова съдебен секретар изтегли
Роза Кирилова Георгиева началник на кабинета изтегли
Росица Александрова Иванова съдебен секретар изтегли
Сандра Валентинова Младенова съдебен помощник изтегли
Сашо Сашев Христов специалист - организатор автотранспорт изтегли
Светла Илиева Радивоева специалист - технически сътрудник изтегли
Светлана Велинова Йорданова съдебен деловодител - ЗКИ изтегли
Светлана Георгиева Евтимова съдебен помощник изтегли
Светлана Кирилова Стоянова счетоводител изтегли
Светослав Иванов Иванов съдебен помощник изтегли
Северина Василева Толева съдебен секретар изтегли
Силвия Венциславова Тачева съдебен помощник изтегли
Силвиана Борисова Шишкова съдебен секретар  
Силвия Стоянова Александрова куриер изтегли
Симона Евгениева Николаева съдебен помощник изтегли
Снежина Георгиева Георгиева съдебен деловодител изтегли
София Ласкарова Симеонова - Гаджева съдебен секретар изтегли
Станислава Емилова Барбанакова счетоводител изтегли
Стефан Петров Иванов експерт - инженер изтегли
Стефка Иванова Тодорова съдебен секретар изтегли
Таня Димитрова Йорданова съдебен архивар - библиотекар изтегли
Татяна Илиева Борисова съдебен деловодител изтегли
Теодора Кирилова Иванова съдебен секретар изтегли
Христина Антонова Петрова експерт - юрист изтегли
Цветан Димитров Цветанов експерт - инженер изтегли
Цветелина Ангелова Шопова съдебен деловодител изтегли
Цветелина Василева Трайкова експерт - обществени поръчки изтегли
Цветина Александрова Милушева съдебен деловодител изтегли
Юлияна Кръстева Млечевска - Стоименова съдебен помощник изтегли
Юлияна Савчева Йорданова съдебен деловодител изтегли