Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Декларации ЗПУКИ
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

 

Преюдициални запитвания

В тази секция можете да намерите преюдициални запитвания,
отправени от ВКС до Съда на Европейския съюз

 

 

   

bullet

Дело No C-604/17

  Преюдициално запитване, отправено на 23 октомври 2017 година

  Решение по искането за допускане на спешно производство

  Определение от 16.01.2018 г. на Съда на ЕС по дело С-604/17

 

bullet

Дело No C-335/17

  Преюдициално запитване, отправено на 30 май 2017 година

 

bullet

Дело No C-215/15

  Преюдициално запитване, отправено на 11 май 2015 година

  Определение на председателя на Съда на ЕС

  Съдебно решение и становище на генералния адвокат

 

bullet

Препоръки към националните юрисдикции относно отправянето на преюдициални запитвания