Справки за дела | Дела с изключителен интерес | Тълкувателни дела | Съдебна практика | Търсене чрез азбучник | Речник

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Тълкувателни дела на ВКС

Номерацията на тълкувателните дела е отделна за всяка колегия в рамките на текущата година.
Има отделна номерация за решения взети от Общото събрание на Наказателна, Гражданска, Търговска колегии, ОСГТК, ОСНГТК, ВКС и ВАС.

 

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

Дело

Заседания

Тълкувателно дело № 2/2019 г. ОСГК
- Молба за съдебна защита по ЗЗДН

Разпореждане за покани

Предложение на заместника на председателя на ВКС
Искане от председателя на ВКС
Разпореждане за образуване

    31.10.2019 г.

Тълкувателно дело № 1/2019 г. ОСГК
- Трудова книжка

Определение по чл. 292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за покани

13.06.2019 г.
28.02.2019 г.

Тълкувателно дело № 1/2018 г. ОСГК
- Срокове за извършване на проверки по законите за гражданската конфискация

Искане за образуване от КПКОНПИ
Определение по чл. 292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане за покани

28.02.2019 г.

Тълкувателно дело № 6/2017 г. ОСГК
- заплащане дежурства военнослужещи

Определение по чл. 292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочване

04.10.2018 г.
26.04.2018 г.

Тълкувателно дело № 5/2017 г. ОСГК
- чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ и чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ

Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за обединяване

обединено с № 4/2017 ОСГК
18.01.2018 г.

Тълкувателно дело № 4/2017 г. ОСГК
- чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ

Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за обединяване
Определение по чл. 292 ГПК
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочване
Разпореждане за насрочване

06.06.2019 г.
24.01.2019 г.
18.10.2018 г.
18.01.2018 г.

Тълкувателно дело № 3/2017 г. ОСГК
- Пар. 1 на ЗД на ЗС

Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

18.01.2018 г.

Тълкувателно дело № 2/2017 г. ОСГК
- Закон за енергетиката- ползвател

Предложение на заместника на председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Искане за допълване
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

26.04.2018 г.
16.11.2017 г.

Тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСГК
- чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ - адв. възнаграждение в нак. процес

Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане за присъединяване
Определение по чл.292 ГПК
Предложение на комисията
Становище на комисията
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за нов член на комисията
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                             Решение

15.11.2018 г.
19.04.2018 г.
12.10.2017 г.
11.05.2017 г.

Тълкувателно дело № 4/2016 г. ОСГК
- Чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ

Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за покани
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                            Решение

15.11.2018 г.
26.04.2018 г.
29.03.2018 г.
26.10.2017 г.

Тълкувателно дело № 3/2016 г. ОСГК
- Другарство - СИО

Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

20.04.2017 г.
23.02.2017 г.
03.11.2016 г.

Тълкувателно дело № 2/2016 г.
- чл. 62 Закон за защита на потребителите

Искане от омбудсмана на Република България
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочване                                                        Решение

20.04.2017 г.
13.04.2017 г.
29.09.2016 г.

Тълкувателно дело № 1/2016 г. ОСГК
- Родителски права

Предложение от зам.-председателя на ВКС
Искане от председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

15.06.2017 г.
06.04.2017 г.

Тълкувателно дело № 5/2015 г. ОСГК
- Публична продан - чл. 92 ЗС

Предложение от зам.-председателя на ВКС
Искане от председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за определяне на допълнителни членове
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочване                                                        Решение

04.05.2017 г.
11.05.2017 г.
17.11.2016 г.

Тълкувателно дело № 4/2015 г. ОСГК
- чл.109 ЗС

Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за определяне на членове на комисията
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

19.10.2017 г.
23.03.2017 г.
08.12.2016 г.
02.06.2016 г.
07.04.2016 г.

Тълкувателно дело № 3/2015 г. ОСГК
- чл.23, ал. 2 СК

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за определяне на докладчик
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за допълнителен член на комисията
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                            Решение

18.10.2018 г.
15.03.2018 г.
14.12.2017 г.
02.02.2017 г.

Тълкувателно дело № 2/2015 г. ОСГК
- ЗУТОССР-разноски

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

12.05.2016 г.
28.01.2016 г.

Тълкувателно дело № 1/2015 г. ОСГК
- Осиновяване

Писмо от председателя на ВКС до председателите на апелативните и окръжните съдилища
Искане от председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

20.10.2016 г.
12.05.2016 г.
25.02.2016 г.
17.12.2015 г.

Тълкувателно дело № 8/2014 г. ОСГК
- чл. 53, ал. 2 ЗКИР

Разпореждане за образуване и насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

14.02.2016 г.
19.11.2015 г.
22.10.2015 г.
14.05.2015 г.
26.02.2015 г.

Тълкувателно дело № 7/2014 г. ОСГК
- ЗОДОВ - такса - Прокуратура на РБ

Искане от Главния прокурор
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

05.11.2015 г.
28.05.2015 г.

Тълкувателно дело № 6/2014 г. ОСГК
- Чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ

Предложение от зам.-председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане насрочване
Разпореждане от зам.-председателя на ВКС
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

11.06.2015 г.
12.02.2015 г.

Тълкувателно дело № 5/2014 г. ОСГК
- ЖСК, ЕС, ЗКИР, СК, ЗС

Предложение от зам.-председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

26.05.2016 г.
22.10.2015 г.
11.12.2014 г.

Тълкувателно дело № 4/2014 г. ОСГК
- Собственост

Предложение от зам.-председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

04.02.2016 г.
10.12.2015 г.
22.10.2015 г.
15.12.2014 г.
04.12.2014 г.

Тълкувателно дело № 3/2014 г. ОСГК
- Чл. 26 ЗЗД - невъзможен предмет

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

09.06.2016 г.
10.03.2016 г.
26.11.2015 г.
05.02.2015 г.

Тълкувателно дело № 2/2014 г. ОСГК
- Чл. 62, ал.4 от Семейния кодекс

Искане от председателя на Висшия адвокатски съвет
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

29.01.2015 г.
16.10.2014 г.

Тълкувателно дело № 1/2014 г. ОСГК
- Чл. 358 КТ

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане насрочване
Разпореждане насрочване
Разпореждане за пренасрочване                                                              Решение

29.04.2015 г.
30.04.2015 г.
30.10.2014 г.

Тълкувателно дело № 10/2013 г. ОСГК
- Чл. 123, ал. 1 КТ във връзка с § 63 ПЗР ЗИД ЗМВР

Разпореждане за образуване
Определение от с.з.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

13.11.2014 г.
06.03.2014 г.

Тълкувателно дело № 9/2013 г. ОСГК
- Чл. 333, ал. 3 КТ, във връзка с § 1, т. 6 от ДР на КТ

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

27.11.2014 г.
08.05.2014 г.

Тълкувателно дело № 8/2013 г. ОСГК
- Дежурства, извънреден труд

Предложение от зам.-председателя на ВКС
Искане за образуване
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

30.10.2014 г.
06.03.2014 г.

Тълкувателно дело № 7/2013 г. ОСГК
- ЗОПДИППД /отм./

Искане от омбудсмана на Република България
Разпореждане за образуване
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

05.06.2014 г.
06.02.2014 г.

Тълкувателно дело № 6/2013 г. ОСГК
- Чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, във връзка с чл. 225, ал. 1 КТ - доказателствена тежест

Разпореждане за образуване
Определение за спиране
Определение за поправка на ОФГ
Определение за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

26.06.2014 г.
03.04.2014 г.
12.12.2013 г.

Тълкувателно дело № 5/2013 г. ОСГК
- Чл. 2 ЗОДОВ - Представляване на държавата от съда

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

28.05.2015 г.
29.01.2015 г.
05.06.2014 г.
12.12.2013 г.

Тълкувателно дело № 4/2013 г. ОСГК
- Чл. 333, ал. 4 КТ

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

28.11.2013 г.
16.05.2013 г.

Тълкувателно дело № 3/2013 г. ОСГК
- Делба

Предложение от зам.-председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

28.11.2013 г.
14.11.2013 г.
13.06.2013 г.
25.04.2013 г.

Тълкувателно дело № 2/2013 г. ОСГК
- Чл. 225, ал. 3 КТ

Разпореждане за образуване
Определение от с.з.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

21.11.2013 г.
13.06.2013 г.
25.04.2013 г.

Тълкувателно дело № 1/2013 г. ОСГК
- Чл. 227 ЗЗД

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

03.10.2013 г.
04.04.2013 г.

Тълкувателно дело № 13/2012 г. ОСГК
- Чл. 32, ал. 2 ЗС

Предложение от зам.-председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за допълване на разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

21.03.2013 г.
14.02.2013 г.

Тълкувателно дело № 12/2012 г. ОСГК
- Чл. 315, ал. 2 ГПК

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за определяне на докладчик, комисия и насрочване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

21.02.2013 г.
06.12.2012 г.

Тълкувателно дело № 11/2012 г. ОСГК
- Констативен нотариален акт - доказателствена сила

Искане за образуване
Разпореждане за образуване                                                              Решение

07.02.2013 г.
08.11.2012 г.
11.10.2012 г.

Тълкувателно дело № 10/2012 г. ОСГК
- Чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК                                                              Решение

15.11.2012 г.
27.09.2012 г.

Тълкувателно дело № 9/2012 г. ОСГК
- § 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

25.10.2012 г.
28.06.2012 г.

Тълкувателно дело № 8/2012 г. ОСГК
- Чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК

Искане за образуване
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

27.09.2012 г.
17.05.2012 г.

Тълкувателно дело № 7/2012 г. ОСГК
- Чл. 31, ал. 2 ЗС

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК                                                              Решение

18.10.2012 г.
14.06.2012 г.

Тълкувателно дело № 6/2012 г. ОСГК
- Делегиране на работодателска правоспособност

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

29.11.2012 г.
25.10.2012 г.
21.06.2012 г.

Тълкувателно дело № 5/2012 г. ОСГК
- Чл. 33, ал. 1 ЗС

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

01.11.2012 г.
21.06.2012 г.

Тълкувателно дело № 4/2012 г. ОСГК
- Придобивна давност

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК                                                              Решение

15.11.2012 г.
27.09.2012 г.

Тълкувателно дело № 3/2012 г. ОСГК
- Чл. 537, ал. 2 ГПК

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване                                                              Решение

01.11.2012 г.
28.06.2012 г.

Тълкувателно дело № 2/2012 г. ОСГК
- Дисциплинарно уволнение в срока на предизвестие

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК                                                              Решение

11.10.2012 г.
07.06.2012 г.

Тълкувателно дело № 1/2012 г. ОСГК
- Чл. 69 ЗС

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Диспозитив на решение                                                              Решение

28.06.2012 г.

Тълкувателно дело № 6/2011 г. ОСГК

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Диспозитив                                                              Решение

26.04.2012 г.

Тълкувателно дело № 5/2011 г. ОСГК

Разпореждане за насрочване
Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Определение от с.з.                                                              Решение

29.11.2012 г.
18.10.2012 г.
21.06.2012 г.
10.05.2012 г.
01.12.2011 г.

Тълкувателно дело № 4/2011 г. ОСГК

Разпореждане за образуване
Решение по чл.290 ГПК                                                              Решение

02.06.2011 г.

Тълкувателно дело № 3/2011 г. ОСГК

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК                                                              Решение

12.05.2011 г.
15.12.2011 г.

Тълкувателно дело № 2/2011 г. ОСГК

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК                                                              Решение
Тълкувателно решение № 2 ГК (образувано 2011 г.) от 13.09.2011 г.

26.03.2011 г.

Тълкувателно дело № 1/2011 г. ОСГК

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК                                                              Решение

29.03.2012 г.
03.11.2011 г.
10.03.2011 г.

Тълкувателно дело № 3/2010 г. ОСГК

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК                                                              Решение

24.02.2011 г.

Тълкувателно дело № 2/2010 г. ОСГК

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК                                                              Решение

19.11.2010 г.

Тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСГК

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК                                                              Решение

22.03.2012 г.

Тълкувателно дело № 4/2009 г. ОСГК                                     Решение

 

Тълкувателно дело № 3/2009 г. ОСГК                                     Решение

 

Тълкувателно дело № 2/2009 г. ОСГК                                     Решение

 

Тълкувателно дело № 1/2009 г. ОСГК                                     Решение

 

Тълкувателно дело № 1/2008 г. ОСГК                                     Решение