Справки за дела | Дела с изключителен интерес | Тълкувателни дела | Съдебна практика | Търсене чрез азбучник | Речник

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Декларации ЗПУКИ
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Тълкувателни дела на ВКС

Номерацията на тълкувателните дела е отделна за всяка колегия в рамките на текущата година. Има отделна номерация за решения взети от Общото събрание на Наказателна, Гражданска, Търговска колегии и Гражданска и Търговска колегии (ОСГТК).

 

НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

Дело Заседания

Тълкувателно дело Nr.2/2017 г. ОСНК

Искане от Главния прокурор

Разпореждане за образуване 

Разпореждане на докладчика    

Разпореждане за насрочване

21.09.2017г.

Тълкувателно дело Nr.1/2017 г. ОСНК

Искане от Главния прокурор

Разпореждане за образуване 

Разпореждане на докладчика    

Разпореждане за насрочване

15.06.2017г.
18.05.2017г.

Тълкувателно дело Nr.3 /2016 г. ОСНК

Искане от председателя на ВКС

Предложение на заместник председателя на ВКС   

Разпореждане за образуване 

Разпореждане на докладчика    

Разпореждане за насрочване     Решение

16.02.2017г.

Тълкувателно дело Nr.2 /2016 г. ОСНК

Искане от Главния прокурор

Искане от Екатерина Захариева - Министър на правосъдието   

Разпореждане за образуване 

Разпореждане на докладчика    

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за допълване на разпореждане за образуване

Искане от председателя на ВКС

Разпореждане за допълване     Решение

06.10.2016г.
12.07.2016г.

Тълкувателно дело Nr.1 /2016 г. ОСНК

Искане от председателя на ВКС   

Разпореждане за образуване 

Разпореждане на докладчика    

Разпореждане за насрочване    Решение

24.03.2016г.

Тълкувателно дело Nr.4 /2015 г. ОСНК

Искане от Главния прокурор   

Разпореждане за образуване 

Разпореждане на докладчика    

Разпореждане за насрочване    Решение

25.11.2015г.
19.11.2015г.
11.11.2015г.
29.10.2015г.
01.10.2015г.

Тълкувателно дело Nr.3 /2015 г. ОСНК

Искане от председателя на ВКС   

Разпореждане за образуване 

Разпореждане на докладчика    

Разпореждане за насрочване   

Решение

10.12.2015г.
02.12.2015г.
22.10.2015г.
08.10.2015г.

01.10.2015г.
24.09.2015г.
25.06.2015г.

Тълкувателно дело Nr.2 /2015 г. ОСНК

Искане от председателя на ВКС    Разпореждане за образуване 

Разпореждане на докладчика    Разпореждане за насрочване    Решение    

11.06.2015г.
21.05.2015г.

16.04.2015г.

Тълкувателно дело Nr.1 /2015 г. ОСНК

Искане от Главния прокурор    Разпореждане за образуване 

Разпореждане на докладчика    Разпореждане за насрочване    Определение  

25.06.2015г.
21.05.2015г.

12.03.2015г.
19.02.2015г.

Тълкувателно дело Nr.6 /2014 г. ОСНК

Искане от председателя на ВКС   

Разпореждане за образуване 

Разпореждане на докладчика    

Разпореждане за насрочване    Решение   

14.05.2015г.
07.05.2015г.
23.04.2015г.
19.02.2015г.
15.01.2015г.
27.11.2014г.

Тълкувателно дело Nr.5 /2014 г. ОСНК

Искане за образуване    Разпореждане за образуване

Разпореждане на докладчика    Разпореждане за насрочване    Решение   

16.12.2014г.
13.11.2014г.
09.10.2014г.

Тълкувателно дело Nr.4 /2014 г. ОСНК

Искане за образуване    Разпореждане за образуване      

Разпореждане на докладчика    Разпореждане за насрочване    Решение

27.11.2014г.
 26.06.2014г. 

Тълкувателно дело Nr.3 /2014 г. ОСНК

Искане за образуване    Искане от председателя на ВКС   

Разпореждане за образуване    Разпореждане на докладчика

Разпореждане за насрочване    Решение

13.11.2014г.
 19.06.2014г. 

Тълкувателно дело Nr.2 /2014 г. ОСНК

Искане за образуване    Разпореждане за образуване   

Разпореждане на докладчика    Разпореждане за насрочване    Решение

30.10.2014г.
10.06.2014г. 

Тълкувателно дело Nr.1 /2014 г. ОСНК

Искане за образуване    Разпореждане за образуване   

Разпореждане на докладчиците    Разпореждане за насрочване    Решение

15.01.2015г.
27.11.2014г.
22.05.2014г.

Тълкувателно дело Nr.6 /2013 г. ОСНК

Искане за образуване    Разпореждане за образуване    Решение

14.11.2013г.

Тълкувателно дело Nr.5 /2013 г. ОСНК

Искане за образуване    Разпореждане за образуване    Решение

14.11.2013г.

Тълкувателно дело Nr.4 /2013 г. ОСНК

Искане за образуване    Разпореждане за образуване    Решение

17.10.2013г.

Тълкувателно дело Nr.3 /2013 г. ОСНК

Искане за образуване    Разпореждане за образуване    Решение  

26.09.2013г.

Тълкувателно дело Nr.2 /2013 г. ОСНК

Искане за образуване    Разпореждане за образуване    Решение 

11.07.2013г.

Тълкувателно дело Nr.1 /2013 г. ОСНК

Искане за образуване    Разпореждане за образуване   

Разпореждане от зам.-председателя на ВКС  Решение

21.02.2013г.

Тълкувателно дело Nr.3 /2012 г. ОСНК

Искане за образуване    Разпореждане за образуване    Решение

20.09.2012г.

Тълкувателно дело Nr.2 /2012 г. ОСНК

Искане за образуване    Разпореждане за образуване    Решение

19.06.2012г.

Тълкувателно дело Nr.1 / 2012 г. ОСНК

Искане за образуване    Разпореждане за образуване    Решение

21.06.2012г.

Тълкувателно дело Nr.2 / 2011 г. ОСНК   
Искане от Главния прокурор    Разпореждане за образуване    Решение

 

Тълкувателно дело Nr.1 / 2011 г. ОСНК  
Искане от председателя на ВКС    Разпореждане за образуване   
Решение

 

Тълкувателно дело Nr.2  / 2010 г. ОСНК
Искане от Главния прокурор    Разпореждане за образуване    Решение

 

Тълкувателно дело Nr.1 / 2010 г. ОСНК    Решение

 

Тълкувателно дело Nr.4 / 2009 г. ОСНК    Решение

 

Тълкувателно дело Nr.3 / 2009 г. ОСНК    Решение

 

Тълкувателно дело Nr.2 / 2009 г. ОСНК    Решение

 

Тълкувателно дело Nr.1 / 2009 г. ОСНК    Решение

 

Тълкувателно дело Nr 1 / 2008 г. ОСНК    Решение

 

Тълкувателно дело Nr.1 / 2007 г. ОСНК    Решение

 

Тълкувателно дело Nr.2 / 2007 г. ОСНК    Решение

 

 

 
 
 

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

Дело

Заседания

Тълкувателно дело Nr.2 / 2017 г. ОСГК
Предложение на заместника на председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване

28.09.2017г. 

Тълкувателно дело Nr.1 / 2017 г. ОСГК
- чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ - адв. възнаграждение в нак. процес
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за образуване
Разпореждане за присъединяване
Определение по чл.292 ГПК
Предложение на комисията
Становище на комисията
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване

12.10.2017г. 
11.05.2017г.

Тълкувателно дело Nr.4 / 2016 г. ОСГК
- Чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ
Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

26.10.2017г. 

Тълкувателно дело Nr.3 / 2016 г. ОСГК
- Другарство- СИО

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за допълване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

20.04.2017г.
23.02.2017г.
03.11.2016г.

Тълкувателно дело Nr.2 / 2016 г. ОСГК

- чл. 62 Закон за защита на потребителите

Искане от омбудсмана на Република България

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за пренасрочване     Решение

20.04.2017г.
13.04.2017г.
29.09.2016г.

Тълкувателно дело Nr.1 / 2016 г. ОСГК

- Родителски права

Предложение от зам.-председателя на ВКС 

Искане от председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

15.06.2017г. 
06.04.2017г.

Тълкувателно дело Nr.5 / 2015 г. ОСГК

- Публична продан - чл. 92 ЗС
Предложение от зам.-председателя на ВКС 

Искане от председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за определяне на допълнителни членове

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за пренасрочване     Решение

04.05.2017г.
11.05.2017г.
17.11.2016г.

Тълкувателно дело Nr.4 / 2015 г. ОСГК
- чл.109 ЗС

Разпореждане за образуване 

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

23.03.2017г.
08.12.2016г.
02.06.2016г.
07.04.2016г.

Тълкувателно дело Nr.3 / 2015 г. ОСГК

- чл. 23, ал. 2 СК
Разпореждане за образуване 

Определение по чл.292 ГПК 
Разпореждане за определяне на докладчик

Разпореждане за насрочване

02.02.2017г.

Тълкувателно дело Nr.2 / 2015 г. ОСГК

- ЗУТОССР-разноски
Разпореждане за образуване 

Определение по чл.292 ГПК 

Разпореждане за насрочване от 14.01.2016 г.

Разпореждане за насрочване от 18.04.2016 г.   Решение

12.05.2016г.
28.01.2016г.

Тълкувателно дело Nr.1 / 2015 г. ОСГК
- Осиновяване

Писмо от председателя на ВКС до председателите на апелативните и окръжните съдилища

Искане от председателя на ВКС   

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване от 11.11.2015 г.

Разпореждане за насрочване от 14.01.2016 г.

Разпореждане за насрочване от 18.04.2016 г.

Разпореждане за насрочване от 15.09.2016 г.    Решение

20.10.2016г.
12.05.2016г.

25.02.2016г.
17.12.2015г.

 

Тълкувателно дело Nr.8 / 2014 г. ОСГК
- чл. 53, ал. 2 ЗКИР

Разпореждане за образуване и насрочване

Разпореждане за насрочване от 02.04.2015 г.

Разпореждане за насрочване от 16.07.2015 г.

Разпореждане за насрочване от 23.10.2015 г.
Разпореждане за насрочване от 14.01.2016 г.    Решение

14.02.2016г.
19.11.2015г.
22.10.2015г.
14.05.2015г.
26.02.2015г.

 

Тълкувателно дело Nr.7 / 2014 г. ОСГК
- ЗОДОВ - такса - Прокуратура на РБ

Искане от Главния прокурор

Разпореждане за образуване 

Разпореждане за насрочване от 28.04.2015 г. 

Разпореждане за насрочване от 05.10.2015 г.    Решение

05.11.2015г.
28.05.2015г.

Тълкувателно дело Nr.6 / 2014 г. ОСГК
- Чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ

Предложение от зам.-председателя на ВКС

Разпореждане за образуване 

Разпореждане за насрочване от 12.01.2015 г.

Разпореждане от зам.-председателя на ВКС 

Разпореждане за насрочване от 22.05.2015 г.     Решение

11.06.2015г.
12.02.2015г.

Тълкувателно дело Nr.5 / 2014 г. ОСГК
- ЖСК, ЕС, ЗКИР, СК, ЗС   

Предложение от зам.-председателя на ВКС

Разпореждане за образуване 

Разпореждане за насрочване от 29.10.2014 г.

Разпореждане за насрочване от 16.07.2015 г.

Разпореждане за насрочване от 27.04.2016 г.    Решение

26.05.2016г.
22.10.2015г.
11.12.2014г.

Тълкувателно дело Nr.4 / 2014 г. ОСГК
- Собственост

Предложение от зам.-председателя на ВКС

Разпореждане за образуване 

Разпореждане за насрочване от 29.10.2014 г.

Разпореждане за насрочване от 05.12.2014 г.

Разпореждане за насрочване от 16.07.2015 г.

Разпореждане за насрочване от 10.11.2015 г.
Разпореждане за насрочване от 14.01.2016 г.     Решение

04.02.2016г.
10.12.2015г.
22.10.2015г.
15.12.2014г.
04.12.2014г.

Тълкувателно дело Nr.3 / 2014 г. ОСГК
- Чл. 26 ЗЗД - невъзможен предмет

Разпореждане за образуване 

Определение по чл.292 ГПК 

Разпореждане за насрочване от 07.01.2015 г.

Разпореждане за насрочване от 21.10.2015 г.

Разпореждане за насрочване от 14.01.2016 г.

Разпореждане за насрочване от 27.04.2016 г.     Решение

09.06.2016г.
10.03.2016г.
26.11.2015г.
05.02.2015г.

Тълкувателно дело Nr.2 / 2014 г. ОСГК
- Чл. 62, ал.4 от Семейния кодекс

Искане от председателя на Висшия адвокатски съвет

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване от 26.09.2014 г.

Разпореждане за насрочване от 05.12.2014 г.    Решение

29.01.2015г.
16.10.2014г. 

Тълкувателно дело Nr.1 / 2014 г. ОСГК
- Чл. 358 КТ

Разпореждане за образуване 

Определение по чл.292 ГПК 

Разпореждане за насрочване от 21.07.2014 г.

Разпореждане за насрочване от 02.04.2015 г.

Разпореждане за пренасрочване    Решение

29.04.2015г.
30.04.2015г.
30.10.2014г.

Тълкувателно дело Nr.10 / 2013 г. ОСГК
- Чл. 123, ал. 1 КТ във връзка с § 63 ПЗР ЗИД ЗМВР

Разпореждане за образуване 

Определение от с.з.

Разпореждане за насрочване от 19.02.2014 г.

Разпореждане за насрочване от 26.09.2014 г.    Решение

13.11.2014г.
  06.03.2014г. 

Тълкувателно дело Nr.9 / 2013 г. ОСГК
- Чл. 333, ал. 3 КТ, във връзка с § 1, т. 6 от ДР на КТ

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК 

Разпореждане за насрочване от 25.04.2014 г.

Разпореждане за насрочване от 30.09.2014 г.    Решение

27.11.2014г.
08.05.2014г.

Тълкувателно дело Nr.8 / 2013 г. ОСГК
- Дежурства, извънреден труд

Предложение от зам.-председателя на ВКС

Искане за образуване

Разпореждане за образуване 

Разпореждане за насрочване от 19.02.2014 г.

Разпореждане за насрочване от 21.07.2014 г.    Решение

30.10.2014г.

06.03.2014г.

Тълкувателно дело Nr.7 / 2013 г. ОСГК
- ЗОПДИППД /отм./

Искане от омбудсмана на Република България

Разпореждане за образуване
Разпореждане за допълване

Разпореждане за насрочване от 12.12.2013 г.

Разпореждане за насрочване от 28.04.2014 г.    Решение

05.06.2014г.
06.02.2014г.

Тълкувателно дело Nr.6 / 2013 г. ОСГК
- Чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, във връзка с чл. 225, ал. 1 КТ- доказателствена тежест

Разпореждане за образуване   

Определение за спиране от 15.04.2013 г..

Определение за поправка на ОФГ от 18.04.2013 г.       

Определение за допълване от 19.06.2013 г.

Разпореждане за насрочване от 13.11.2013 г.

Разпореждане за насрочване от 21.03.2014 г.

Разпореждане за насрочване от 13.05.2014 г.    Решение

26.06.2014г.
03.04.2014г.
12.12.2013г.

Тълкувателно дело Nr.5 / 2013 г. ОСГК
- Чл. 2 ЗОДОВ- Представляване на държавата от съда

Разпореждане за образуване   

Определение по чл.292 ГПК 

Разпореждане за насрочване от 11.11.2013 г.

Разпореждане за насрочване от 13.05.2014 г.
Разпореждане за насрочване от 03.12.2014 г. 

Разпореждане за насрочване от 28.04.2015 г.    Решение  

28.05.2015г.
29.01.2015г.
05.06.2014г.
12.12.2013г.

Тълкувателно дело Nr.4 / 2013 г. ОСГК
- Чл. 333, ал. 4 КТ

Разпореждане за образуване    Определение по чл.292 ГПК 
Разпореждане за насрочване от 02.04.2013 г.

Разпореждане за насрочване от 22.10.2013 г.    Решение 

28.11.2013г.
16.05.2013г. 

Тълкувателно дело Nr.3 / 2013 г. ОСГК
- Делба

Предложение от зам.-председателя на ВКС

Разпореждане за образуване 
Разпореждане за насрочване от 12.03.2013 г.
Разпореждане за насрочване от 08.05.2013 г. 
Разпореждане за насрочване от 22.10.2013 г.

Разпореждане за насрочване от 20.11.2013 г.    Решение      

28.11.2013г.
14.11.2013г.
13.06.2013г.
 25.04.2013г.

Тълкувателно дело Nr.2 / 2013 г. ОСГК
- Чл. 225, ал. 3 КТ

Разпореждане за образуване    Определение от с.з.
Разпореждане за насрочване от 08.03.2013 г.

Разпореждане за насрочване от 08.05.2013 г. 

Разпореждане за насрочване от 24.10.2013 г.    Решение        

 21.11.2013г.
13.06.2013г.
 25.04.2013г.

Тълкувателно дело Nr.1 / 2013 г. ОСГК
- Чл. 227 ЗЗД

Разпореждане за образуване    Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване
от 06.03.2013 г. 

Разпореждане за насрочване от 23.05.2013 г.    Решение   

03.10.2013г.
04.04.2013г.

Тълкувателно дело Nr.13 / 2012 г. ОСГК
- Чл. 32, ал. 2 ЗС

Предложение от зам.-председателя на ВКС

Разпореждане за образуване 

Разпореждане за допълване на разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване    Решение

21.03.2013г.
14.02.2013г.

Тълкувателно дело Nr.12 / 2012 г. ОСГК
- Чл. 315, ал. 2 ГПК

Разпореждане за образуване   Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за определяне на докладчик, комисия и насрочване

Разпореждане за насрочване    Решение

21.02.2013г.
06.12.2012г.

Тълкувателно дело Nr.11 / 2012 г. ОСГК
- Констативен нотариален акт-доказателствена сила

Искане за образуване    Разпореждане за образуване    Решение   

07.02.2013г.
08.11.2012г.
11.10.2012г.

Тълкувателно дело Nr.10 / 2012 г. ОСГК
- Чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ

Разпореждане за образуване   Определение по чл.292 ГПК   Решение

15.11.2012г.
27.09.2012г.

Тълкувателно дело Nr.9 / 2012 г. ОСГК
- § 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ

Разпореждане за образуване   Определение по чл.292 ГПК  
Разпореждане за насрочване   Решение  

25.10.2012г.
28.06.2012
г.

Тълкувателно дело Nr.8 / 2012 г. ОСГК
- Чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК

Искане за образуване   Разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочване   Решение

27.09.2012г.
17.05.2012г.

Тълкувателно дело Nr.7 / 2012 г. ОСГК
- Чл. 31, ал. 2 ЗС

Разпореждане за образуване    Определение по чл.292 ГПК   Решение

18.10.2012г.
14.06.2012г.

Тълкувателно дело Nr.6 / 2012 г. ОСГК
- Делегиране на работодателска правоспособност

 Разпореждане за образуване    Определение по чл.292 ГПК

 Разпореждане за насрочване    Решение   

29.11.2012г.
25.10.2012г.

21.06.2012г.

Тълкувателно дело Nr.5 / 2012 г. ОСГК
- Чл. 33, ал. 1 ЗС

Разпореждане за образуване   Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване   Решение   

01.11.2012г.
21.06.2012г.

Тълкувателно дело Nr.4 / 2012 г. ОСГК
- Придобивна давност

Разпореждане за образуване   Определение по чл.292 ГПК   Решение

15.11.2012г.
27.09.2012г.

Тълкувателно дело Nr.3 / 2012 г. ОСГК
- Чл. 537, ал. 2 ГПК

 Разпореждане за образуване   Определение по чл.292 ГПК
 Разпореждане за насрочване  
Решение

01.11.2012г.
28.06.2012г.

Тълкувателно дело Nr.2 / 2012 г. ОСГК
- Дисциплинарно уволнение в срока на предизвестие

Разпореждане за образуване   Определение по чл.292 ГПК   Решение

11.10.2012г.
07.06.2012г.

Тълкувателно дело Nr.1 / 2012 г. ОСГК
- Чл. 69 ЗС

Разпореждане за образуване   Определение по чл.292 ГПК
Диспозитив на решение  
Решение

28.06.2012г.

Тълкувателно дело Nr.6 / 2011 г. ОСГК

Разпореждане за образуване   Определение по чл.292 ГПК  Диспозитив   Решение

26.04.2012г.

Тълкувателно дело Nr.5 / 2011 г. ОСГК

Разпореждане за насрочване  Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК   Определение от с.з.

Решение

29.11.2012г.
18.10.2012г.

21.06.2012г.
10.05.2012г.
01.12.2011г.

Тълкувателно дело Nr.4 / 2011 г. ОСГК

Разпореждане за образуване   Решение по чл.290 ГПК   Решение

02.06.2011г.

Тълкувателно дело Nr.3 / 2011 г. ОСГК

Разпореждане за образуване   Определение по чл.292 ГПК   Решение

12.05.2011г.
15.12.2011г.

Тълкувателно дело Nr.2 / 2011 г. ОСГК

Разпореждане за образуване   Определение по чл.292 ГПК   Решение

Тълкувателно решение Nr.2 ГК (образувано 2011 г.) от 13.09.2011г.

26.03.2011г.

Тълкувателно дело Nr.1 / 2011 г. ОСГК

Разпореждане за образуване   Определение по чл.292 ГПК   Решение

29.03.2012г.
03.11.2011г.

10.03.2011г.

Тълкувателно дело Nr.3 / 2010 г. ОСГК

Разпореждане за образуване   Определение по чл.292 ГПК   Решение

24.02.2011г.

Тълкувателно дело Nr.2 / 2010 г. ОСГК

Разпореждане за образуване   Определение по чл.292 ГПК  Решение

19.11.2010г.

Тълкувателно дело Nr.1 / 2010 г. ОСГК

Разпореждане за образуване   Определение по чл.292 ГПК  Решение

22.03.2012г.

Тълкувателно дело Nr.4 / 2009 г. ОСГК    Решение

 

Тълкувателно дело Nr.3 / 2009 г. ОСГК    Решение

 

Тълкувателно дело Nr.2 / 2009 г. ОСГК    Решение

 

Тълкувателно дело Nr.1 / 2009 г. ОСГК    Решение

 

Тълкувателно дело Nr.1 / 2008 г. ОСГК    Решение

 

 

 

ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ

Дело Заседания

Тълкувателно дело Nr.1 / 2017 г. ОСТК

Предложение от зам.-председателя на ВКС
Разпореждане за образуване

Предложение за допълване

Разпореждане за допълване

Тълкувателно дело Nr.1 / 2014 г. ОСТК

Предложение от зам.-председателя на ВКС
Разпореждане за образуване

Предложение за включване на допълнителни въпроси
Разпореждане за допълване

Разпореждане за насрочване от 13.05.2015 г.

Разпореждане за насрочване от 28.09.2015 г.

Разпореждане за насрочване от 27.11.2015 г.    Решение

07.12.2015г.
12.11.2015г.
04.06.2015г.

Тълкувателно дело Nr.1 / 2012 г. ОСТК (решение 11.05.2012 г.)

Искане за образуване    Разпореждане за образуване  Решение

26.04.2012г.

Тълкувателно дело Nr.2 / 2010 г. ОСТК     Решение

16.11.2010г.

   Тълкувателно дело Nr.1 / 2010 г. ОСТК     Решение

22.05.2012г.

Тълкувателно дело Nr.1 / 2009 г. ОСТК     Решение

25.05.2010г.

Тълкувателно дело Nr.1 / 2008 г. ОСТК     Решение

26.05.2009г.

 

 

ГРАЖДАНСКА И ТЪРГОВСКА КОЛЕГИИ

Дело Заседания

Тълкувателно дело Nr.2 / 2017 г. ОСГТК
- чл. 135 ЗЗД
Становище на заместниците на председателя на ВКС
Разпореждане за образуване

 

Тълкувателно дело Nr.1 / 2017 г. ОСГТК
- чл. 229 ГПК
Определение по чл.292 ГПК
Становище на заместниците на председателя на ВКС
Разпореждане за образуване

 

Тълкувателно дело Nr.4 / 2016 г. ОСГТК
- Чл. 15, ал. 4, т. 10 от ЗК
Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за образуване

Разпореждане за определяне на комисия

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

08.06.2017 г.
04.05.2017 г.

Тълкувателно дело Nr.3 / 2016 г. ОСГТК
-  Частичен иск

Определение по чл. 292 ГПК

Разпореждане за образуване

Разпореждане за допълване

Определение № 174/ 31.10.2016 г. по т. д. № 53181/16 г. на ІІ г. о.

Разпореждане за определяне на комисия

Определение по чл. 292 ГПК

Разпореждане за допълване

 

Тълкувателно дело Nr.2 / 2016 г. ОСГТК
-  Обезщетение неимуществени вреди

Предложение от зам.председателите на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за преобразуване

 

Тълкувателно дело Nr.1 / 2016 г. ОСГТК 

- Обезщетение деликт
Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване от 22.08.2016 г.

Разпореждане за конкретизиране на въпроса

Разпореждане за насрочване от 09.11.2016 г.    Решение

01.12.2016г.
13.10.2016г.
 

Тълкувателно дело Nr.5 / 2015 г. ОСГТК 

- чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК
Искане от председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване от 06.12.2016 г.

16.02.2017г.
 

Тълкувателно дело Nr.4 / 2015 г. ОСГТК
-
чл. 390, ал. 3 ГПК - срок
Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване от 22.08.2016 г.

Разпореждане за насрочване от 09.11.2016 г.    Решение

01.12.2016г.
13.10.2016г.
 

Тълкувателно дело Nr.3 / 2015 г. ОСГТК
-
Изпълнително производство
Искане от омбудсмана на Република България

Предложение от зам.председателите на ВКС

Искане от председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за допълване

Разпореждане за допълване

Предложение от заместниците на председателя на ВКС

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

08.06.2017г.
09.02.2017г.
 

Тълкувателно дело Nr.2 / 2015 г. ОСГТК
- Договори за аренда
Искане от омбудсмана на Република България

Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за пренасрочване

11.05.2017г.
04.05.2017г.
21.04.2016г.

Тълкувателно дело Nr.1 / 2015 г. ОСГТК
- Особени залози
Искане от омбудсмана на Република България

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за допълване

Разпореждане за насрочване

15.06.2017г.

Тълкувателно дело Nr.7 / 2014 г. ОСГТК
- Отмяна
Предложение от зам.-председателите на ВКС
Разпореждане за образуване 

Разпореждане за насрочване от 13.05.2015 г.

Разпореждане за насрочване от 15.07.2015 г.

Разпореждане за насрочване от 16.11.2015 г.
Разпореждане за насрочване от 14.01.2016 г.

Разпореждане за насрочване от 08.03.2016 г.

Разпореждане за определяне на друг член на комисията

Разпореждане за насрочване

Разпореждане относно проекта за тълкувателно решение

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за отсрочване

17.05.2017г.
27.04.2017г.
30.03.2017г.
14.04.2016г.
18.02.2016г.
03.12.2015г.
08.10.2015г.
18.06.2015г.

Тълкувателно дело Nr.6 / 2014 г. ОСГТК
- чл. 282 ГПК - гаранции
Предложение от зам.-председателите на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване от 11.03.2015 г.

Разпореждане за насрочване от 14.07.2015 г.    Решение

01.10.2015г.
23.04.2015г.

Тълкувателно дело Nr.5 / 2014 г. ОСГТК
- Съдържание пълномощно
Предложение от зам.-председателите на ВКС
Разпореждане за образуване 
Разпореждане за допълване

Разпореждане за насрочване от 05.02.2015 г. 

Определение по чл.292 ГПК 

Предложение от зам.-председателите на ВКС

Разпореждане за допълване

Разпореждане за насрочване от 14.07.2015 г.

Разпореждане за насрочване от 27.01.2016 г.

Разпореждане за насрочване от 27.04.2016 г.

Разпореждане за насрочване от 20.10.2016 г.    Решение

10.11.2016г.
06.10.2016г.
16.06.2016г.
17.03.2016г.
29.10.2015г.
19.03.2015г.

Тълкувателно дело Nr.4 / 2014 г. ОСГТК
- Чужда валута

Разпореждане за образуване   

Определение по чл.292 ГПК  

Разпореждане за насрочване от 21.07.2014 г. 
Разпореждане за пренасрочване

Разпореждане за насрочване от 07.01.2015 г. 
Разпореждане за насрочване от 06.03.2015 г.    Решение 

26.03.2015г.

19.02.2015г.
06.11.2014г.
16.10.2014г.

Тълкувателно дело Nr.3 / 2014 г. ОСГТК
- Деноминация- цена на иска

Искане за образуване   

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване от 25.04.2014 г.

Разпореждане за насрочване от 21.07.2014 г.    Решение

02.10.2014г.
29.05.2014г.

Тълкувателно дело Nr.2 / 2014 г. ОСГТК
- Подзаконов нормативен акт- спиране на гражданско дело 

Предложение от зам.-председателя на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване от 25.04.2014 г.

Разпореждане за насрочване от 21.07.2014 г.    Решение

23.10.2014г.
08.05.2014г.

Тълкувателно дело Nr.1 / 2014 г. ОСГТК
- Отрицателни факти- доказателствена тежест  

Предложение от зам.-председателя на ВКС

Разпореждане за образуване    Решение

27.02.2014г.

Тълкувателно дело Nr.9 / 2013 г. ОСГТК
- § 6а ПЗР на ЗППДОбП /отм./  

Разпореждане за образуване

Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за насрочване от 01.04.2014 г.

Разпореждане за насрочване от 21.07.2014 г.    Решение

16.10.2014г.
24.04.2014г.

Тълкувателно дело Nr.8 / 2013 г. ОСГТК
- Спиране-тълкувателно дело  

Предложение от зам.-председателите на ВКС
Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване от 07.03.2014 г.
Разпореждане за насрочване от 21.03.2014 г.
    Решение

10.04.2014г.
20.03.2014г.

Тълкувателно дело Nr.7 / 2013 г. ОСГТК
- Чл. 92, ал. 1 ЗЗД  

Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за насрочване от 05.12.2013 г.    Решение

02.10.2014г.
30.01.2014г.

Тълкувателно дело Nr.6 / 2013 г. ОСГТК
- Обезпечително производство  

Разпореждане за образуване
Предложение от зам.-председателите на ВКС
Предложение от зам.-председателите на ВКС
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване от 30.09.2013 г.
Разпореждане за насрочване от 05.12.2013 г.
   Решение

30.01.2014г.
10.10.2013г.

Тълкувателно дело Nr.5 / 2013 г. ОСГТК
-
Чл.135 ЗЗД, СИО 

Разпореждане за образуване  

Предложение за допълване     
Разпореждане за насрочване от 26.04.2013 г.  

Определение по чл.292 ГПК от 25.02.2013 г.

Разпореждане за допълване от 19.03.2013 г.

Разпореждане за допълване от 19.09.2013 г.

Определение по чл.292 ГПК от 05.04.2013 г.

Разпореждане за насрочване от 05.12.2013 г.

Разпореждане за насрочване от 25.04.2014 г.

Разпореждане за насрочване от 21.07.2014 г.

Разпореждане за насрочване от 14.10.2014 г.    Решение

27.11.2014г.
09.10.2014г.
29.05.2014г.
23.01.2014г.
 06.06.2013г. 

Тълкувателно дело Nr.4 / 2013 г. ОСГТК
-
Заповедно производство  

Разпореждане за образуване
Предложение от зам.-председателите на ВКС

Предложение за допълване  
Разпореждане за допълване от 13.06.2013 г.
Определение по чл.292 ГПК  
Разпореждане за допълване от 30.10.2013 г.

Разпореждане за насрочване от 12.12.2013 г.

Разпореждане за насрочване от 14.02.2014 г.  

Разпореждане за насрочване от 24.02.2014 г. 

Разпореждане за насрочване от 20.03.2014 г. 

Разпореждане за пренасрочване

Разпореждане за насрочване от 25.04.2014 г.    Решение  

22.05.2014г.
15.05.2014г.
24.04.2014г.
17.04.2014г.
27.02.2014г.
20.02.2014г.
13.02.2014г.
 

Тълкувателно дело Nr.3 / 2013 г. ОСГТК
- Чл.137, ал.1, т.7 ТЗ, чл.38, ал.1 ЗЗД  

Разпореждане за образуване
Предложение от зам.-председателите на ВКС  

Определение по чл.292 ГПК  
Разпореждане за насрочване от 06.03.2013 г.
Разпореждане за насрочване от 02.10.2013 г.
    Решение  

24.10.2013г.
09.05.2013г
 

Тълкувателно дело Nr.2 / 2013 г. ОСГТК
- Изпълнително производство  

Разпореждане за образуване  
Предложение от зам.-председателите на ВКС  
Предложение за допълване   Разпореждане за допълване 
Разпореждане за насрочване от 06.03.2013 г.  
Разпореждане за насрочване от 02.04.2013 г.
Разпореждане за насрочване от 29.10.2013 г.
Разпореждане за насрочване от 26.02.2014 г.

Разпореждане за насрочване от 13.05.2014 г. 
Искане от омбудсмана на Република България
Разпореждане за допълване и отсрочване

Разпореждане за насрочване от 14.10.2014 г.

Разпореждане за насрочване и членове на комисията

Разпореждане за насрочване от 06.03.2015 г.

Разпореждане за насрочване от 27.04.2015 г.    Решение

21.05.2015г.
02.04.2015г.
05.03.2015г.
06.11.2014г.
12.06.2014г.
13.03.2014г.
05.12.2013г.
 
22.05.2013г. 
 28.03.2013г.

Тълкувателно дело Nr.1 / 2013 г. ОСГТК
- Въззивно производство  

Разпореждане за образуване  
Предложение от зам.-председателите на ВКС

Разпореждане за насрочване от 06.03.2013 г.
Разпореждане за участие в комисията
Разпореждане за насрочване
от 23.04.2013 г.

Разпореждане за насрочване от 02.10.2013 г.    Решение

07.11.2013г.
16.05.2013г.
 11.04.2013г. 

Тълкувателно дело Nr.8 / 2012 г. ОСГТК
- Отрицателен установителен иск- правен интерес 

Разпореждане за образуване  
Предложение от зам.-председателите на ВКС

Разпореждане за определяне на докладчик, комисия и насрочване

Предложение за изменение на разпореждане за образуване

Разпореждане за изменение на разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване от 22.01.2013 г.
Разпореждане за насрочване от 08.03.2013 г.
Разпореждане за насрочване от 23.04.2013 г.

Разпореждане за насрочване от 02.10.2013 г.    Решение

31.10.2013г.
 06.06.2013г. 
 18.04.2013г.
 
28.02.2013г.

Тълкувателно дело Nr.7 / 2012 г. ОСГТК
- Вписвания  

Предложение за приемане   Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване от 13.02.2013 г.  

Разпореждане за насрочване от 13.03.2013 г.    Решение  

04.04.2013г.
07.03.2013г.
31.01.2013г.

Тълкувателно дело Nr.6 / 2012 г. ОСГТК
- Разноски

Предложение за образуване   Разпореждане за образуване    

Разпореждане за допълване на разпореждане за образуване

Писмо от Софийски районен съд  
Предложение за допълване
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване от 22.02.2013 г.
Разпореждане за насрочване от 29.03.2013 г.
Разпореждане за насрочване от 30.09.2013 г.
    Решение

17.10.2013г.
 30.05.2013г. 
14.03.2013г.

24.01.2013г.
 

Тълкувателно дело Nr.5 / 2012 г. ОСГТК
- Чл. 124, ал. 4 ГПК

Разпореждане за образуване   Определение по чл.292 ГПК

Разпореждане за насрочване   Решение

18.10.2012г.
20.09.2012г.
05.07.2012г.

Тълкувателно дело Nr.4 / 2012 г. ОСГТК
- Неимуществени вреди- договорна отговорност 

Разпореждане за образуване   Определение по чл.292 ГПК   Решение

04.10.2012г.
06.12.2012г.

Тълкувателно дело Nr.3 / 2012 г. ОСГТК
-
Чл. 82 ЗЗД  

Разпореждане за образуване   Определение по чл.292 ГПК  Разпореждане за насрочване   Решение

08.11.2012г.
05.07.2012г.
14.06.2012г.

Тълкувателно дело Nr.2 / 2012 г. ОСГТК
-
Чл. 282 ГПК 

Искане за образуване   Разпореждане за образуване   Разпореждане за насрочване    Решение

04.10.2012г.
31.05.2012г.

Тълкувателно дело Nr.1 / 2012 г. ОСГТК
- Тълкувателно дело № 8/2012 г. на ОСГК  

Разпореждане за преобразуване

 

Тълкувателно дело Nr.3 / 2011 г. ОСГТК

Искане за образуване   Разпореждане за образуване  Диспозитив   Решение

11.04.2012г.
19.01.2012г.

Тълкувателно дело Nr.2 / 2011 г. ОСГТК

Разпореждане за образуване   Определение по чл.292 ГПК   Решение

10.11.2011г.
19.05.2011г.

Тълкувателно дело Nr.1 / 2011 г. ОСГТК
Разпореждане за образуване   Решение

26.01.2012г.
20.12.2011г.
28.04.2011г.

Тълкувателно дело Nr.2 / 2010 г. ОСГТК

Искане за образуване   Разпореждане за образуване   Решение

Тълкувателно решение Nr.2 ОСГКТК (образувано 2010 г.) от 28.09.2011г.

Тълкувателно дело Nr.2 ОСГКТК (образувано 2010 г.) от 17.05.2010 г.

14.10.2010г.

Тълкувателно дело Nr.1 / 2010 г. ОСГТК

Разпореждане за образуване   Определение по чл.292ГПК    
Определение по чл.292 ГПК
   
Решение

 

Тълкувателно дело Nr.1 / 2009 г.  ОСГТК   Решение

 

Тълкувателно дело Nr.1 / 2008 г.  ОСГТК   Решение

 
   

 

 

НАКАЗАТЕЛНА, ГРАЖДАНСКА И ТЪРГОВСКА КОЛЕГИИ

 

 

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД и
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Дело Заседания

Тълкувателно дело Nr.1 / 2017 г.

- по описа на ВКС

Предложение за образуване

Разпореждане за образуване

 

Тълкувателно дело Nr.1 / 2016 г.

- по описа на ВКС

Разпореждане за образуване

Разпореждане на докладчиците

Разпореждане за насрочване

27.10.2016г.

Тълкувателно дело Nr.2 / 2015 г.

- по описа на ВКС

Предложение за образуване

Допълнение към предложението за образуване

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване

Протокол от 24.03.2016 г.

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за насрочване

Разпореждане за пренасрочване

Спиране

09.03.2017г.
02.03.2017г.
24.11.2016г.
24.03.2016г.

Тълкувателно дело Nr.1 / 2015 г.

- по описа на ВАС

Предложение за образуване

Искане от председателите на ВКС и ВАС

Разпореждане за образуване

Разпореждане за насрочване    Тълкувателно постановление

24.03.2016г.

Тълкувателно дело Nr.2 / 2014 г.

- по описа на ВКС

Предложение за образуване    Разпореждане за образуване   

Предложение на докладчиците от 04.07.2014 г. 

Разпореждане за насрочване от 07.07.2014 г.

Разпореждане на председателя на ВКС    Разпореждане за допълване

Предложение от зам.-председателите на ВАС и ВКС

Предложение на докладчиците от 26.11.2014 г.

Разпореждане за насрочване от 28.11.2014 г.

Разпореждане на и.ф. председател на ВКС

Разпореждане за насрочване от 26.01.2015 г.    Тълкувателно постановление

12.03.2015г.
22.01.2015г.
20.11.2014г.

Тълкувателно дело Nr.1 / 2014 г.

- по описа на ВАС

Искане от председателите на ВКС и ВАС    Разпореждане за образуване   

Разпореждане на докладчиците    Разпореждане за насрочване    Тълкувателно постановление

05.02.2015г.
12.12.2014г.
23.10.2014г.