Справки за дела | Дела с изключителен интерес | Тълкувателни дела | Съдебна практика | Търсене чрез азбучник | Речник

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Декларации ЗПУКИ
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Решения на ВКС
по дела с изключителна значимост и интерес

В тази секция се публикуват съдебни актове на дела и мотиви към тях с изключителен обществен интерес. Те представляват извадка от деловодната система, което означава, че могат да бъдат търсени чрез всички други форми поддържани от сайта на ВКС.

 

bullet

Решение по дело (срещу Юсеин Ахмед) от списъка на делата във ВКС, свързани с корупционни престъпления – мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК от януари 2017 г. в рамките на МСО

bullet

Решение № 197/08.03.2017 г. по касационно дело № 573/2016 г. (делото срещу Бейсим Шукри – бивш кмет на община Исперих)

bullet

Решение № 33/08.02.2017 г. по касационно дело № 25/2017 г. (делото срещу бившия съдия от Русе Николай Стефанов)

bullet

Решение № 173/31.01.2017 г. по касационно дело № 616/2016 г. (тройния разстрел в с. Куманово)

bullet

Решение № 278/20.12.2016 г. по касационно дело № 1055/2016 г. (делото Христо Бисеров)

bullet

Решение № 174/07.11.2016 г. по касационно дело № 685/2016 г. (САПАРД)

bullet

Определение № 110/17.10.2016 г. по касационно частно дело № 1013/2016 г. (определяне на подсъдност по делото за взривовете в с.Горни Лом)

bullet

Решение № 79/17.08.2016 г. по дело № 194/2016 г. (делото срещу Веселин Георгиев, в качеството му на изпълнителен директор на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура")

bullet

Решение № 57/6.07.2016 г. по дело № 5932/2015 г. (съдебен спор между Държавата и „Литекс пропърти” ЕАД за имоти в гр. Шабла)

bullet

Определение № 172/06.07.2016 г. по дело 3343/15 г. (делото на КТБ)

bullet

Решение Nr 452/ 04.07.2016 г. по дело 1497/2015 г. (делото за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина)

bullet

Определение № 69/01.07.2016 г. по касационно частно дело № 661/2016 г. (делото срещу Иван Евстатиев)

bullet

Присъда Nr 156/ 23.06.2016 г. по дело 107/2016 г.

bullet

Решение Nr 158/ 13.06.2016 г. по дело 509/2016 г. (делото за убийството на студентката Вероника Здравкова)

bullet

Решение Nr 120/ 08.06.2016 г. по дело 400/2016 г. (делото срещу срещу Виолета Илиева – Николова – бивш изпълнителен директор на Агенцията по вписвания, и Тотка Стоилова – бивш финансов контрольор при Агенцията по вписвания)

bullet

Решение Nr 26/ 07.06.2016 г. по дело 1626/2015 г. (делото срещу срещу бившия заместник-кмет на община Плевен Алексей Зелов)

bullet

Решение Nr 92/ 01.06.2016 г. по дело 241/2016 г. (делото срещу Тихомир Томов – бивш зам.-кмет на община Стара Загора)

bullet

Решение Nr 371/ 19.05.2016 г. по дело 844/2015 г. (делото срещу Златко Баретата)

bullet

Решение Nr 94/ 18.05.2016 г. по дело 279/2016 г. (делото срещу Стивън Мейсън Кристофър)

bullet

Решение Nr 77/ 20.04.2016 г. по дело 215/2016 г. (делото срещу Атанаска Георгиева, умишлено умъртвила малолетната Александра Тодорова в гр. Поморие)

bullet

Присъда Nr 87/ 18.04.2016 г. по дело 98/2015 г. (делото за грабежа на семейство Анчови в с.Чепинци през 1998 г.).

Mотиви по КНОХД No 98/2015г.

bullet

Решение Nr 17/ 07.04.2016 г. по дело 1186/2015 г. (делото срещу бившия съдия Славчо Петков)

bullet

Решение Nr 455/ 29.03.2016 г. по дело 1393/2015 г. (делото срещу Наско Анастасов – бивш областен управител на Разград)

bullet

Решение Nr 403/ 28.03.2016 г. по дело 1345/2015 г. (делото срещу бившия прокурор Илиан Георгиев)

bullet

Решение Nr 300/ 21.03.2016 г. по дело 671/2015 г. (делото за смъртта на Лора Казанлиева, убита на пешеходна пътека във Варна )

bullet

Решение Nr 413/ 23.03.2016 г. по дело 1455/2015 г. (делото срещу Ем. Азов и М. Миков – умишлено умъртвили бременна жена в „Красна поляна” през 2013 г.)

bullet

Решение Nr 373/ 22.03.2016 г. по дело 837/2015 г. (делото на Румен Рашев – бивш кмет на община Велико Търново)

bullet

Решение Nr 436/ 11.03.2016 г. по дело 1094/2015 г. (делото за причиняването на смъртта на Ангел Димитров)

bullet

Решение Nr 31/ 11.02.2016 г. по дело 1509/2015 г. (делото срещу Адил Решидов – бивш кмет на община Исперих, за нецелево разходване на бюджетни средства, от което са настъпили вредни последици за държавата)

bullet

Решение Nr 430/ 26.01.2016 г. по дело 1454/2015 г. (делото на Цветан Цветанов по обвинение за неизпълнение на служебни задължения с цел осуетяване на наказателно преследване – постановени от него шест отказа за разпореждане за подслушване на три лица)

bullet

Решение Nr 410/ 11.01.2016 г. по дело 3483/2015 г. (оставя в сила решение по внохд №1262/15 година на Апелативен съд – гр. Бургас, с което е изменена присъда по нохд №95/15 на Окръжен съд - гр. Бургас.)

bullet

Решение Nr 227/ 22.12.2015 г. по дело 3483/2015 г. (отказано вписване в Регистъра на политическите партии по партида на ПП ”БЗНС” на промени в ръководните органи)

bullet

Решение Nr 426/ 10.12.2015 г. по дело 1278/2015 г. (делото на Йордан Тонов)

bullet

Решение Nr 374/ 19.11.2015 г. по дело 1107/2015 г. (делото на Валентин Димитров – бивш изпълнителен директор на „Топлофикация София” ЕАД)

bullet

Определение Nr 421/ 18.11.2015 г. по дело 1194/2015 г. (делото на бившия банкер Иван Китов)

bullet

Решение Nr 136/ 29.10.2015 г. по дело 196/2015 г. (делото на Филип Златанов)

bullet

Решение Nr 326/ 21.10.2015 г. по дело 746/2015 г. (делото за катастрофата на автомагистрала „Тракия” през 2011 г.)

bullet

Решение Nr 254/ 20.10.2015 г. по дело 515/2015 г. (делото на Цветан Цветанов по обвинение за длъжностно присвояване)

bullet

Решение Nr 308/ 12.10.2015 г. по дело 974/2015 г. (делото за убийството на Надежда Куцкова)

bullet

Решение Nr 10/ 07.10.2015 г. по дело 1646/2014 г. (делото срещу бившия председател на Административен съд - Варна, Анелия Цветкова)

bullet

Решение Nr 24/ 24.09.2015 г. по дело 1442/2014 г. (делото срещу Георги Славов, кмет на гр. Ямбол)

bullet

Решение Nr 242/ 24.09.2015 г. по дело 601/2015 г. (делото за убийството на Милчо Бонев – Бай Миле и охраната му)

bullet

Решение Nr 306/ 17.09.2015 г. по дело 247/2015 г. (делото на Тошко Добрев - бивш изпълнителен директор на „Софийски имоти“ ЕАД)

bullet

Решение Nr 129/ 16.09.2015 г. по дело 2081/2015 г. тказ за вписването в Регистъра на политическите партии на промени по партидата на политическа партия „Обединена социалдемокрация”)

bullet

Присъда No 333/16.09.2015 г. по к.д. 897/2015 г.

bullet

Решение Nr 128/ 08.09.2015 г. по дело 1979/2015 г. (отказ за вписване в Регистъра на политическите партии на промени по партидата на политическа партия „Българска национално-радикална партия”)

bullet

Решение Nr 272/ 28.08.2015 г. по дело 596/2015 г. (делото на адвокат Венцислав Точков)

bullet

Решение Nr 105/ 28.08.2015 г. по дело 1974/2015 г. (допускане на вписване в Регистъра на политическите партии в Софийски градски съд на ПП „Движение за благоденствие и възход")

bullet

Решение Nr 104/ 28.07.2015 г. по дело 1961/2015 г. тказ за вписване на промени в ръководството на ПП „Съюз на комунистите в България“)

bullet

Решение Nr 256/ 27.07.2015 г. по дело 635/2015 г. (делото за „козирката-убиец“ във Варна)

bullet

Решение Nr 112/ 27.07.2015 г. по дело 2024/2014 г. (делото на Добрин Папуров – директор на болница в Търговище)

bullet

Решение Nr 99/ 15.07.2015 г. по дело 617/2015 г. (неравноправна клауза от Общите условия на „ЕВН България Електроснабдяване” АД)

bullet

Решение Nr 122/ 17.07.2015 г. по дело 168/2015 г. (делото смъртта на Ангел Димитров - Чората)

bullet

Решение Nr 143/ 16.07.2015 г. по дело 314/2015 г. (делото за убийството на полицай Филип Филипов в с. Куманово, общ. Варна)

bullet

Решение Nr 84/ 14.07.2015 г. по дело 1928/2014 г. (делото срещу бившия прокурор Румен Пенев)

bullet

Решение Nr 278/ 09.07.2015 г. по дело 638/2015 г. (делото срещу шофьора прегазил Паоло в гр.Стара Загора)

bullet

Решение Nr 32/ 01.07.2015 г. по дело 1866/2014 г. (делото на Мария Димова, бивш областен управител на Русе)

bullet

Решение Nr 211/ 25.06.2015 г. по дело 383/2015 г. (делото на Салахедин Бин Аладин и Александър Росенов Симеонов)

bullet

Решение Nr 158/ 19.06.2015 г. по дело 1559/2014 г. (делото на Цветан Цветанов по обвинение за неизпълнение на служебни задължения с цел осуетяване на наказателно преследване срещу три лица)

bullet

Решение Nr 493/ 15.06.2015 г. по дело 1559/2014 г. (делото "Килърите")

bullet

Решение Nr 172/ 12.06.2015 г. по дело 161/2015 г. (делото на Адил Решидов – бивш кмет на гр. Исперих)

bullet

Решение Nr 218/ 10.06.2015 г. по дело 430/2015 г. (делото за убийството на Борислав Енев в гр. Аксаково)

bullet

Решение Nr 458/ 04.06.2015 г. по дело 1216/2014 г. (делото на Мария Мургина)

bullet

Определение Nr 276/ 03.06.2015 г. по ч.т.дело 1469/2015 г. (Петър Маринов и „Месокомбинат Варна“АД срещу „Инвестбанк“АД)

bullet

Решение Nr 184/ 01.06.2015 г. по дело 356/2015 г. (делото на Адриан Ангелов)

bullet

Решение Nr 43/ 27.05.2015 г. по дело 1913/2014 г. (делото за убийството на Севиля Райчева)  

bullet

Решение Nr 191/ 27.05.2015 г. по дело 301/2015 г. (делото на Евелин Банев – Брендо)

bullet

Решение Nr 109/ 20.05.2015 г. по дело 251/2015 г. (делото на Атанас Тодоров Гурков - кмет на с. Ковачите, общ. Сливен)

bullet

Решение Nr 180/ 18.05.2015 г. по дело 412/2015 г. (делото на Атанас Асенов)

bullet

Решение Nr 143/ 18.05.2015 г. по дело 350/2015 г. (делото на Майя Попова)

bullet

Решение Nr 171/ 15.05.2015 г. по дело 178/2015 г. (делото на Вальо бореца)

bullet

Решение Nr 141/ 12.05.2015 г. по дело 1476/2014 г. (делото за убийството край река Камчия)

bullet

Решение Nr 195/ 12.05.2015 г. по дело 171/2015 г. (делото на Десислава Дишлиева – балдъзата на Брендо)

bullet

Решение Nr 151/ 27.04.2015 г. по дело 334/2015 г. (делото за изнасилване и за грабеж, придружен с убийство на Анастасия Кечеджиева)

bullet

Решение Nr 74/ 20.04.2015 г. по дело 1893/2014 г. (делото на Октай Енимехмедов)

bullet

Решение Nr 143/ 03.04.2015 г. по дело 132/2015 г. (делото на Венцислав Стефанов Чамурджиев - бивш общински съветник в Бургас и адвокат)

bullet

Решение Nr 25/ 01.04.2015 г. по дело 1325/2014 г. (делото на Стоян Атанасов Дулев – бивш кмет на Община Велинград)

bullet

Решение Nr 120/ 31.03.2015 г. по дело 64/2015 г. (делото за убийството на Павлинка Йовчева - регионален директор на „Банкиране на дребно” в Уникредит Булбанк в гр. Бургас)

bullet

Решение Nr 89/ 24.03.2015 г. по дело 1965/2014 г. (по искането на градския прокурор при Софийска градска прокуратура)

bullet

Решение Nr 37/ 24.03.2015 г. по дело 1583/2014 г. (делото за убийството на адвокат Надежда Георгиева от Ямбол)

bullet

Решение Nr 73/ 19.03.2015 г. по дело 2026/2014 г. (делото на Йордан Сачанов - началник на Общинска служба „Земеделие и гори” гр. Несебър)

bullet

Решение Nr 372/ 16.03.2015 г. по дело 1098/2014 г. (делото на Лечков)

bullet

Решение Nr 510/12.03.2015 г. по дело 1674/2014 г. (делото на бившия изпълнителен директор на Агенцията по вписванията Виолета Илиева-Николова, на бившия директор на дирекция в Агенцията по вписванията - Раина Иванова и бившия финансов контрольор в същата агенция -Тотка Стоилова)

bullet

Определение Nr 123/05.03.2015 г. по дело 7020/2014 г. (делото за собствеността на манастира „Св.Св. Кирик и Юлита“)

bullet

Решение Nr 25/27.02.2015 г. по дело 5326/2014 г. (делото за собствеността на петте средновековни църкви в с. Арбанаси)

bullet

Решение Nr 400/13.02.2015 г. по дело 1249/2014 г. (делото на Митхат Мехмедов Табаков – бивш кмет на Община Дулово)

bullet

Решение Nr 430/06.02.2015 г. по дело 1289/2014 г. (делото на Славчо Петков – съдия от ОС-Велико Търново)

bullet

Решение Nr 189/03.02.2015 г. по дело 515/2014 г. (делото на Николай Цонев, Тенчо Попов и Петър Сантиров)

bullet

Решение Nr 394/26.01.2015 г. по дело 1233/2014 г. (делото на Христофорос Никос Аманатидис)

bullet

Решение Nr 287/30.12.2014 г. по дело 2058/2013 г. (делото на Христос Ганидис)

bullet

Решение Nr 490/22.12.2014 г. по дело 1369/2014 г. (делото на Владимир Бошнаков)

bullet

Решение Nr 450/19.12.2014 г. по дело 1356/2014 г. (делото за убийството на Стоян Балтов)

bullet

Решение Nr 389/13.12.2014 г. по дело 1379/2014 г. (делото срещу бившия шеф на „Информационно обслужване")

bullet

Решение Nr 317/19.12.2014 г. по дело 621/2014 г. (опитът за убийство пред дискотека "Биад")

bullet

Решение Nr 439/02.12.2014 г. по дело 1461/2014 г. (катастрофата на "Цариградско шосе")

bullet

Решение Nr 364/14.10.2014 г. по дело 1023/2014 г. (делото за "козирката-убиец" във Варна)

bullet

Разпореждане по дело 1827/2012 г. (братя "Галеви")

bullet

Решение Nr 325/23.09.2014 г. по дело 917/2014 г. (делото "Бай Миле")

bullet

Решение Nr.213 / 25.7.2014 г. (искане на главния прокурор за възобновяване делото "Стройинвест" на Йордан Лечков)

bullet

Решение Nr 242/ 08.07.2014 г. по дело 579/2014 г. (делото на Христо Ковачки)

bullet

Решение Nr 292/ 02.07.2014 г. по дело 804/2014 г. (делото за убийството на Мирослава от Перник)

bullet

Решение Nr 145/ 01.07.2014 г. по дело 206/2014 г. (делото "Наглите")

bullet

Решение Nr 211/ 16.06.2014 г. по дело 597/2014 г. (делото за банковия обир в Сливен)

bullet

Решение Nr 138/ 05.06.2014 г. по дело 219/2014 г. (делото на Румен Рашев)

bullet

Решение Nr 485/ 26.05.2014 г. по дело 1740/2013 г. (делото на Лечков)

bullet

Решение Nr 27/ 21.05.2014 г. по дело 1746/2013 г. (делото "Белнейски")

bullet

Решение Nr 592/ 15.05.2014 г. по дело 2115/2013 г. (делото на военния прокурор Илиан Георгиев)

bullet

Решение Nr 69/ 28.04.2014 г. по дело 1392/2013 г. (делото на Димитър Кънчев)

bullet

Решение Nr 120/ 11.04.2014 г. по дело 228/2014 г. (делото на Вальо бореца)

bullet

Решение Nr 17/ 31.03.2014 г. по дело 2247/2013 г. (делото на Лечков)

bullet

Решение Nr 562/31.03.2014 г. по дело 1897/2013 г. (делото на прокурора от ВКП)

bullet

Решение Nr 414/27.03.2014 г. по дело 1356/2013 г. (делото на Женя Тодорова)

bullet

Решение Nr 95/19.03.2014 г. по дело 38/2014 г. (делото на Мария Златанова)

bullet

Решение Nr 89/17.03.2014 г. по дело 121/2014 г. (делото "Хидросистеми-Сливен")

bullet

Решение Nr 568/12.03.2014 г. по дело 903/2014 г. (делото "Сапард")

bullet

Решение Nr 465/26.02.2014 г. по дело 1654/2013 г. (делото на Тошко Добрев)

bullet

Решение Nr 44/07.02.2014 г. по дело 2253/2013 г. (делото за убийството на Мастара)

bullet

Решение Nr 511/07.02.2014 г. по дело 1719/2013 г. (делото за Христо Върбанов)

bullet

Решение Nr 13/28.01.2014 г. по дело 2236/2013 г. (делото за обира на инкасото в Пловдив)

bullet

Решение Nr 560/20.01.2014 г. по дело 1637/2013 г. (делото "Напоителни системи ЕАД"-Сливен)

bullet

Решение Nr 388/07.01.2014 г. по дело 1255/2013 г. (делото за катастрофата в Симеоновград)

bullet

Решение Nr 417/06.01.2014 г. по дело 1629/2013 г. (делото за банковия обир в Сливен)

bullet

Решение Nr 568/02.01.2014 г. по дело 1918/2013 г. (делото на семейство Анчови)

bullet

Решение Nr 524/16.12.2013 г. по дело 1664/2013 г. (делото на Костадин Тасев)

bullet

Решение Nr 221/06.12.2013 г. по дело 3502/2013 г. (делото за двореца "Кричим")

bullet

Решение Nr 410/ 04.12.2013 г. по дело 1479/2013 г. (делото "Соло")

bullet

Решение Nr 488/ 18.11.2013 г. по дело 1612/2013 г. (делото на шуменския прокурор Румен Пенев)

bullet

Решение Nr 356/ 25.09.2013 г. по дело 1097/2013 г. (делото на Лечков)

bullet

Решение Nr 265/16.09.2013 г. по дело 744/2013 г. (делото "Николай Методиев")

bullet

Решение Nr 565/11.09.2013 г. по дело 1591/2012 г. (делото "Христо Ковачки")

bullet

Решение Nr 170/19.07.2013 г. по дело 395/2013 г. (делото "Бай Миле")

bullet

Решение Nr 273/18.07.2013 г. по дело 728/2013 г. (делото Ивайло Иванов - Рамбо)

bullet

Решение Nr 127/16.07.2013 г. по дело 153/2013 г. (делото на Кардам )

bullet

Решение Nr 516/12.07.2013 г. по дело 799/2012 г. (делото на Христо Порточанов )

bullet

Решение Nr 328/11.07.2013 г. по дело 1013/2013 г. (делото на Лидия Шулева)

bullet

Решение Nr 224/01.07.2013 г. по дело 479/2013 г. (делото на прокурора от Плевен)

bullet

Решение Nr 340/25.06.2013 г. по дело 1064/2013 г. (делото на Марияна Карабулева)

bullet

Решение Nr 322/25.06.2013 г. по дело 729/2013 г. (делото на Йосиф Йосифов-Йоско)

bullet

Решение Nr 160/20.06.2013 г. по дело 428/2013 г. (делото за убийството на Пресиян)

bullet

Решение Nr 234/13.06.2013 г. по дело 733/2013 г. (делото "Чакъра")

bullet

Решение Nr 281/04.06.2013 г. по дело 791/2013 г. (делото на Николай Цонев)

bullet

Решение Nr 117/04.06.2013 г. по дело 2175/2012 г. (делото на Симеон Йосифов)

bullet

Определение Nr 167/03.06.2013 г. по дело 3502/2013 г. (делото за двореца "Кричим")

bullet

Решение Nr 494/29.05.2013 г. по дело 1722/2012 г. (делото на Валентин Димитров)

bullet

Решение Nr 9/27.05.2013 г. по дело 597/2012 г. (делото на Димитър Кънчев)

bullet

Определение Nr 75/21.05.2013 г. по дело 932/2013 г. (делото на Мирослава Тодорова срещу Цветан Цветанов)

bullet

Решение Nr 22/16.05.2013 г. по дело 2241/2012 г. (делото на Мария Мургина)

bullet

Решение Nr 574/08.05.2013 г. по дело 1902/2012 г. (двойното убийство край река Камчия)

bullet

Решение Nr 2/07.05.2013 г. по дело 2240/2012 г. (делото "Софийски имоти")

bullet

Решение Nr 106/23.04.2013 г. по дело 2203/2013 г. (делото за избор на висши органи на адвокатурата)

bullet

Решение Nr 601/23.04.2013 г. по дело 1941/2012 г. (делото за побоя на язовир Искър през 1999 г.)

bullet

Решение Nr 37/18.04.2013 г. по дело 1990/2012 г. (Росен Маринов и Раиф Мустафа)

bullet

Решение Nr 27/08.04.2013 г. по дело 2162/2012 г. (делото за "козирката-убиец" във Варна)

bullet

Решение Nr 135/04.04.2013 г. по дело 2298/2012 г. (делото за убитото дете на пешеходна пътека в Русе)

bullet

Решение Nr 606/21.03.2013 г. по дело 1746/2012 г. (делото за въоръжения грабеж на семейство Анчови от село Чепинци)

bullet

Решение Nr 447/14.03.2013 г. по дело 1399/2012 г. (бившият земеделски министър Венцислав Върбанов )

bullet

Решение Nr 619/23.01.2013 г. по дело 1858/2012 г. (взрива на ул. "Княз Борис I")

bullet

Решение Nr 450/22.01.2013 г. по дело 1578/2012 г. (делото на съдия Маринов)

bullet

Решение Nr 526/21.12.2012 г. по дело 1825/2012 г. (делото на Красьо Черния)

bullet

Решение Nr 452/10.12.2012 г. по дело 1634/2012 г. (делото на бившия председател на СРП Славчо Кържев)

bullet

Решение Nr 518/23.11.2012 г. по дело 1548/2012 г. (делото за “Държавния резерв”)

bullet

Решение Nr 347/19.11.2012 г. по дело 788/2012 г. (Банковия обир в гр. Сливен)

bullet

Решение Nr 420/15.11.2012 г. по дело 1251/2012 г. (Ангелина Димитрова)

bullet

Решение по дело 72/2012 г. (делото "Белнейски")

bullet

Решение по дело 1019/2012г. (делото на Кирил Рашков - внук)

bullet

Решение по дело 1185/2012 г.

bullet

Решение по дело 1208/2012 г. (убийството в гр. Мездра)

bullet

Решение по дело 485/2012 г. (Йордан Опиц)

bullet

Решение по дело 385/2012 г. (Избор на висши органи на адвокатурата)

bullet

Решение Nr 309/13.06.2012 г. по дело 888/2012 г. (Михаил Лещарски)

bullet

Решение Nr 160/ 10.07.2012 г. по НД 253/2012 г. (Иса Бесоолу)

bullet

Решение Nr 339/ 09.07.2012 г. по НД 1018/2012 г. (Кирил Рашков)

bullet

Определение Nr 518/ 05.07.2012 г. по ТД 1258/2011 (делото за Пловдивския панаир)

bullet

Решение Nr 278/ 05.07.2012 г. (делото за смъртта на Лора Казанлиева, убита на пешеходна пътека във Варна )

bullet

Решение Nr 181/ 22.06.2012 г. (делото за "албанската сделка" )

bullet

Решение Nr 495/ 13.06.2012 г. (делото на Лечков)

bullet

Решение Nr 282/ 13.06.2012 г. (делото на Николай Цонев)

bullet

Решение Nr 209/ 08.06.2012 г. (делото за двореца "Кричим")

bullet

Решение Nr 177/ 08.06.2012 г. (делото на Красимир Горсов)

bullet

Решение Nr 17/ 01.06.2012 г. (делото на Николай Цонев)

bullet

Решение Nr 268/ 31.05.2012 г. (делото на Павел Чернев)

bullet

Решение Nr 247/ 29.05.2012 г. (делото на Румен Рашев)

bullet

Решение Nr 86/ 16.05.2012 г. (делото на Пламен Дишков-Кела)

bullet

Решение Nr 105/ 11.05.2012 г. (делото на експредседателя на Държавния резерв)

bullet

Решение Nr 253/ 10.05.2012 г. (делото на Йосиф Йосифов-Йоско)

bullet

Решение Nr 567/ 03.05.2012 г. (братя "Галеви")

bullet

Решение Nr 85/ 23.03.2012 г. (делото за тигрите на Дамбовеца)

bullet

Решение Nr 49/ 19.03.2012 г. (делото на "Крокодилите")

bullet

Решение Nr 50/ 15.03.2012 г. (делото за покушението срещу Илиян Варсанов)

bullet

Решение Nr 410/ 14.03.2012 г. (делото за катастрофата в местността Бакаджик)

bullet

Решение Nr 54/ 13.03.2012 г. (делото на Станислав Методиев - Сиси)

bullet

Решение Nr 507/ 29.02.2012 г. (делото на Росен Маринов и Раиф Мустафа)

bullet

Определение Nr 99/ 02.02.2012 г. (делото на Мирослава Тодорова)

bullet

Решение Nr 415/ 27.02.2012 г. (братя Маргини)

bullet

Решение Nr 18/ 07.02.2012 г. (делото на Георги Славов)

bullet

Определение Nr 99/ 02.02.2012 г. (делото за двореца "Кричим")

bullet

Решение Nr 387/ 25.01.2012 г. (делото на Петър Петров-Амигоса)

bullet

Решение Nr 29/ 25.01.2012 г. (делото "Трамкар")

bullet

Решение Nr 643/ 18.01.2012 г. (делото на Фидел Беев)

bullet

Решение Nr 626/ 29.12.2011 г. ("черешовото убийство" в Кюстендил)

bullet

Определение Nr 523/ 07.12.2011 г. (взрива в мини Бобов дол)

bullet

Решение Nr 349/ 02.11.2011 г. (Петко Лисичков)

bullet

Решение Nr 144/ 31.10.2011 г. (Промени в Устава на БКП)

bullet

Решение Nr 160/ 11.10.2011 г. (Социалистическа партия "Български път")

bullet

Решение Nr 368/ 03.10.2011 г. (делото "Максим Савов")

bullet

Решение Nr 359/ 14.09.2011 г. (делото "Кардам")

bullet

Решение Nr 261/ 09.09.2011 г. (делото "Панюков")

bullet

Решение Nr 125/ 02.09.2011 г. (Промени в Устава на БЗНС-Пинчев)

bullet

Решение Nr 124/ 26.08.2011 г. (Промени в Устава на политическа партия "Дром")

bullet

Решение Nr 123/ 01.08.2011 г. (Промени в Устава на БКП)

bullet

Решение Nr 122/ 29.07.2011 г. (Зелена партия – Българските зелени)

bullet

Решение Nr 275/ 27.07.2011 г. (Джок Полфрийман)

bullet

Решение Nr 223/ 25.07.2011 г. (Тихомир Георгиев)

bullet

Решение Nr 121/ 22.07.2011 г. (Промени в Устава на БЗНС)

bullet

Решение Nr 256/ 13.07.2011 г. (Димитър Желязков)

bullet

Решение Nr 99/ 12.07.2011 г. (Христоско Вретенаров)

bullet

Решение Nr 331/ 07.07.2011 г. (прокуратурата да разследва големия Маргин)

bullet

Решение Nr 178/ 28.06.2011 г. (3000 лева глоба за следовател взел подкуп)

bullet

Решение Nr 187/ 28.06.2011 г. (делото на "Крокодилите")

bullet

Определение Nr 102/ 28.06.2011 г. (делото срещу Лечков)

bullet

Определение Nr 100/ 23.06.2011 г. (делото срещу Лечков)

bullet

Решение Nr 100/ 21.06.2011 г. (делото срещу убиеца на полицай от с. Енина)

bullet

Решение Nr 248/ 13.06.2011 г. (делото срещу учителката, обрала банка в Плевен)

bullet

Решение Nr 141/ 09.06.2011 г. (делото "Чората")

bullet

Решение Nr 487/ 03.06.2011 г. (делото срещу Николай Арабаджиев)

bullet

Определение Nr 83/ 17.05.2011 г. (дело срещу Лечков)

bullet

Решение Nr 523/ 07.04.2011 г. (делото срещу Иво Недялков)

bullet

Решение Nr 553/ 07.04.2011 г.( делото срещу Ивайло Иванов)

bullet

Решение Nr 28/ 01.04.2011 г. (делото срещу Асен Друмев)

bullet

Решение Nr 128/ 28.03.2011 г. (делото срещу Ивайло Дражев)

bullet

Решение Nr 118/ 18.03.2011 г. (делото срещу Росен Маринов и Раиф Мустафа)

bullet

Решение Nr 154/ 23.03.2011 г. (делото срещу Сиси)

bullet

Решение Nr 83/ 28.02.2011 г. (делото срещу Асен Друмев)

bullet

Решение Nr 106/ 18.02.2011 г. (делото срещу ексшефа на фонд „Земеделие”)

bullet

Решение Nr 579/ 31.01.2011 г. (делото за "Фонтана убиец")

bullet

Решение Nr 112/ 21.01.2011 г. (делото "Агробизнесбанк")

bullet

Решение Nr 554/ 19.01.2011 г.

bullet

Определение Nr 154/ 29.12.2010 г.

bullet

Решение Nr 295/ 02.12.2010 г.

bullet

Решение Nr 416/ 09.12.2010 г. (делото "Кембъла")

bullet

Решение Nr 424/ 01.11.2010 г.

bullet

Решение Nr 212/ 23.05.2008 г.

bullet

Решение Nr 393/ 14.10.2010 г. (делото за убиеца от Перник)

bullet

Решение Nr 99/ 16.09.2010 г. (делото "Белмекен")

bullet

Решение Nr 314/ 30.08.2010 г. (делото "Борилски")

bullet

Определение Nr 92/ 12.04.2010 г. (делото на старозагорските полицаи)

bullet

Решение Nr 159/ 12.04.2010 г. (делото "Иван Може")

bullet

Определение Nr 349/ 12.05.2010 г. (спора "Недим Генджев")

bullet

Определение Nr 63/ 04.05.2010 г. (делото "Борилски")

bullet

Решение Nr 159/ 12.04.2010 г. (делото "Трамкар")

bullet

Решение Nr 491/ 12.04.2010 г. (делото на Тихомир Георгиев)

bullet

Определение Nr 50/ 01.04.2010 г. (делото "Борилски")

bullet

Определение Nr 42/ 26.03.2010 г. (делото на Златко Баретата)

bullet

Решение Nr 71/ 26.03.2010 г. (делото  за "Фонтана убиец")

bullet

Решение Nr 25/ 12.03.2010 г. (делото на "Крокодилите")

bullet

Решение Nr 55/ 11.02.2010 г. (делото "Меджидиева")

bullet

Решение Nr 65/ 05.02.2010 г. (делото "Кембъла")

bullet

Решение Nr 376/ 02.02.2010 г. (делото "Куйович")

bullet

Решение Nr 538/ 20.01.2010 г. (делото "Чората")

bullet

Решение Nr 414/ 10.11.2009 г. (делото "Океански риболов")

bullet

Определение Nr 183/ 09.12.2009 г. (делото "Кремиковци")

bullet

Решение Nr 470/ 20.11.2009 г. (делото "Александров")

bullet

Определение Nr 635/ 16.11.2009 г. (делото за БФС)

bullet

Решение Nr 382/ 26.10.2009 г. (делото за т.нар."Пътен фонд")

bullet

Решение Nr 296/ 10.07.2009 г. (делото за "Фонтана убиец")

bullet

Решение Nr 262/ 28.07.2009 г. (делото "Иво Недялков")

bullet

Решение Nr 272/ 17.07.2009 г. (делото "Кембъла)

bullet

Решение Nr 3/ 17.07.2009 г.

bullet

Определение Nr 98/ 16.07.2009 г. (делото,,Галеви")

bullet

Решение Nr 329/ 14.07.2009 г. (делото "Валтер Папазки")

bullet

Определение Nr 389/ 30.06. 2009 г. (делото,,Мартин Димитров")

bullet

Решение Nr 3/ 15.06.2009 г. (делото "Меджидиева")

bullet

Определение Nr 84/ 12.06. 2009 г. (казуса "Галев")

bullet

Решение Nr 221/ 18.05.2009 г. (делото "Борилски")

bullet

Решение Nr 187/ 12.05.2009 г. (делото "Ставийски")

bullet

ВКС реши делото за регистрацията на лидера на СДС Мартин Димитров

bullet

Решение Nr 40/ 31.03.2009 г. (делото за оспорваните текстове от устава на СДС)

bullet

Решение Nr 558/ 25.02.2009 г. (делото за т.нар. „Град на мечтите”)

bullet

Решение Nr 10 / 18.02.2009 г. (делото за депутата  В.К.)

bullet

Решение Nr 450 / 04.12.2008 г. (делото "Опицвет")

bullet

Решение Nr 399 / 27.10.2008 г. (делото "Стависки")

bullet

Решение Nr 299 / 21.07.2008 г. (делото  за "Фонтана убиец")

bullet

Решение Nr 274 / 09.07.2008 г. (делото "Индиго")

bullet

Решение Nr 330 / 08.07.2008 г. (катастрофата на "Плиска")

bullet

Решение Nr 286 / 07.07.2008 г. (делото "Луканов")

bullet

Решение Nr 250 / 20.05.2008 г.

bullet

Решение Nr 211 / 20.05.2008 г.

bullet

Решение Nr 89 / 01.04.2008 г.

bullet

Решение по делото за убития таксиметров шофьор Е.Е.

bullet

Решение Nr 92 / 02.04.2008 г.

bullet

Решение Nr 876 / 14.12.2007г.

bullet

Решение Nr 1177 / 05.11.2007г.

bullet

Решение Nr 865 /13.12.2007.

bullet

Решение по делото за ОМО - "Илинден"

bullet

Решение по делото за катастрофата в река Лим

bullet

Решение по делото Иво Недялков

bullet

Решение по делото за убийството Андрей Луканов