Съдебна палата | Информация | Разположение по организации | Разположение по етажи | Съдебни зали

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Профил на купувача
Конкурси
Полезни връзки
Карта на сайта

 

 

СЪДЕБНА ПАЛАТА СОФИЯ
разположение на обектите по институции / организации

 

 

Върховен касационен съд (ВКС) web site

Регистратура
Входящи дела
Входяща кореспонденция и експедиция
Разпределение на дела на Гражданска колегия


(+359 2) 9219 493
(+359 2) 9219 493
(+359 2) 9219 762

сутерен, стая 12
сутерен, стая 12

Адвокатска стая

(+359 2) 9219 411
(+359 2) 9219 400
сутерен, стая 10
етаж 3, стая 50

Библиотека

(+359 2) 9219 337 партер, стая 80

Каса

(+359 2) 9219 368 етаж 2, стая 84

Обща архива и такси по адвокатски пълномощия

(+359 2) 9219 484 сутерен, стая 10

Информационна служба на
Наказателна колегия

(+359 2) 9219 304
 

сутерен, стая 11

Информационна служба на
Гражданска и Търговска колегия

(+359 2) 9219 315
 

сутерен, стая 11

Съдебни секретари на Наказателна колегия

(+359 2) 9219 375, 9219 707

(+359 2) 988 48 24 факс

етаж 3, стая 38

Съдебни секретари на Гражданска колегия                            

 

Първо отделение

(+359 2) 9219 492

сутерен, стая 24

Второ отделение

(+359 2) 9219 286

сутерен, стая 15

Трето отделение

(+359 2) 9219 759, 9219 257

сутерен, стая 14

Четвърто отделение  

(+359 2) 9219 492, 9219 251

етаж 2, стая 82

Съдебни секретари на Търговска колегия

   

Първо отделение
Второ отделение

(+359 2) 9219 446
(+359 2) 9219 251
етаж 2, стая 82
етаж 2, стая 82

Петчленен състав

(+359 2) 9219 446 етаж 2, стая 82

Деловодство на Наказателна колегия

(+359 2) 9219 474 етаж 3, стая 50

Деловодство на Гражданска колегия

Първо отделение

Второ отделение

Трето отделение

Четвърто отделение

Петчленен състав

 

(+359 2) 9219 680

(+359 2) 9219 255

(+359 2) 9219 255

(+359 2) 9219 680

(+359 2) 9219 255

 

сутерен, стая 8

сутерен, стая 8

сутерен, стая 8

сутерен, стая 9

сутерен, стая 9

Деловодство на Търговска колегия

(+359 2) 9219 303

сутерен, стая 8

Председател

(+359 2) 9219 256
(+359 2) 9
887 7698

(+359 2) 9883985 факс

етаж 2, стая 7

Зам председатели

(+359 2) 9219 259

(+359 2) 9219 262

(+359 2) 9219 265

етаж 2, стая 8а

етаж 2, стая 8б

етаж 3, стая 9

Главен секретар

(+359 2) 9219 782 етаж 3, каб.8

Началник на кабинета на Председателя

(+359 2) 987 17 34
(+359 2) 9219 442
(+359 2) 988 80 34 факс
етаж 2

Главен експерт-протокол и межд.дейност

(+359 2) 9219 798 етаж 2

Гл. специалист-организатор и координатор

(+359 2) 9219 346
(+359 2) 988 39 85 факс
етаж 2, стая 7

Директор на дирекцияС"

(+359 2) 9219 366 етаж 3, стая 36

Главен експерт обществени поръчки

(+359 2) 988 05 59
(+359 2) 921 97 10
сутерен, стая 16

Главен експерт икономист

(+359 2) 921 9651 сутерен, стая 16

Началник отдел "Счетоводство"

(+359 2) 921 9264 етаж 2, 14-та съв.зала

 начало на страницата

 

Софийски апелативен съд (САС) web site

Регистратура

(+359 2) 9219 752 партер, стая 73

Административен секретар

(+359 2) 9219 731, 9814217 партер, стая 14

Наказателно деловодство

(+359 2) 9219 753,
(+359 2) 9219 763;
(+359 2) 9818341
факс
партер, стая 74
партер, стая 74а

Гражданско деловодство

(+359 2) 9219 755
(+359 2) 9219 766
факс

партер, стая 77а

Търговско деловодство

(+359 2) 9219 766;
(+359 2) 9814027
факс
партер, стая 77

Пресаташе
г-жа Виктория Лулева

(+359 2) 9219 730

партер, стая 81

Гл.счетоводител

(+359 2) 9219 749, 9814313

партер, стая 70

Съдебни секретари

(+359 2) 9219 751, 9219 761

партер, стая 72

Адвокатска стая

(+359 2) 9219 754

партер, стая 76

Председател

(+359 2) 9219 730 етаж 12, стая

Зам председатели

(+359 2) 9219 732

(+359 2) 9219 733

(+359 2) 9219 734

партер, стая 15

партер, стая 16

партер, стая 17

Пропуск

(+359 2) 9219 717  

 начало на страницата

 

Софийски градски съд (СГС) web site

Регистратура

(+359 2) 9219 410

етаж 1, стая 85

Фирмена регистратура

(+359 2) 9219 309 етаж 1, стая 69

Административен секретар

г-жа Катя Гърнева

(+359 2) 9219 332, 9807 091

(+359 2) 9813 740 факс

етаж 1, стая 11

Пресаташе
г-жа
Елена Трифонова

(+359 2) 9219 554

(+359 2) 98090598 факс

етаж 1, стая 70

Наказателно деловодство

г-жа Валентина Кузманова

г-жа РумянаУзунова

(+359 2) 9219 288

етаж 1, стая 74

Гражданско деловодство

г-жа Роза Георгиева

Въззивни състави

г-жа Илияна Димитрова

Брачни състави

г-жа Румяна Георгиева


(+359 2) 9219 459


(+359 2)
9219 578

(+359 2)
9219 405


етаж 1
, стая 64

етаж 1
, стая 66

сутерен
, стая 71

Търговско деловодство

г-жа Диана Топчийска 

(+359 2) 9219 382

етаж 1, стая 65

Фирмени състави

г-жа Ангелина Георгиева

г-жа Галя Стефанова


(+359 2)
9219 536
(+359 2) 9219 591

сутерен, стая 75
сутерен, стая 79

Административно отделение

г-жа Цветанка Казакова 

(+359 2) 9219 414 етаж 1, стая 70

Бюро призовки

Зав. служба

г-жа Валентина Пунчева

Призовкари

Деловодство


(+
359 2)
9219 218


(+
359 2)
9219 590

(+359 2) 9219 590


сутерен, стая 80

 

сутерен, стая 80

сутерен, стая 80

Гл.счетоводител

г-жа Соня Миткова

(+359 2) 9219 427

партер, стая 6 с.з.

Съдебни секретари:

(+359 2) 9219 333

(+359 2) 9219 586

(+359 2) 9219 318, 399

(+359 2) 9219 585

(+359 2) 9219 586

(+359 2) 9219 587

(+359 2) 9219 588

(+359 2) 9219 583

етаж 1, стая 67
етаж 1, стая 68

етаж 1, стая 75

етаж 1, стая 76

етаж 1, стая 80

етаж 1, стая 85

етаж 1, стая 92

етаж 1, стая 94

Личен Състав

г-жа Мария Костова

(+359 2) 9219 463 етаж 1, стая 86

Старши специалист, стажанти и съдебни заседатели

 г-жа Жана Митева

(+359 2) 9219 417 етаж 1, стая 84

Стара архива

(+359 2) 9219 479 сутерен, стая 84

Счетоводство

(+359 2) 9219 627 сутерен, стая 79а

Домакин

(+359 2) 9219 319 сутерен,

Каса

(+359 2) 9219 398 сутерен, стая 80

Каса фирмено отделение

(+359 2) 9219 419 сутерен, стая 73

Уредници зали

(+359 2) 9219 528 етаж 1, стая 91

Ксерокс

(+359 2) 9219 етаж 1, стая 96

Вписване в ТР

(+359 2) 9219 589 сутерен,

Адвокатска стая

(+359 2) 9219 552

етаж 1, стая 8

Председател

  етаж 1, стая 10

Зам председатели

 

етаж 1, стая 12, 13

            14, 15, 16

 начало на страницата

 

Софийски окръжен съд (СОС) web site

Регистратура

Красимира Миланова

(+359 2) 9219 204 сутерен, стая 74б

Съдебен Администратор

sd_court@abv.bg

(+359 2) 242, 9862368 партер, стая 55

Наказателно деловодство

(+359 2) 9219 572 сутерен, стая 74б

Гражданско деловодство

(+359 2) 9219 204, 986 23 29

сутерен, стая 74б

Административно деловодство

(+359 2) 9219 204, 986 23 29

сутерен, стая 74б

Търговско деловодство

(+359 2) 9219 204, 986 23 29 сутерен, стая 74б

Фирмено отделение

(+359 2) 9219 215 сутерен, стая 74

Пресаташе
soas_pressroom@abv.bg

088 895 04 81

партер, 1-ва с. з.

Гл.счетоводител

(+359 2) 9219 451 сутерен, стая 65

Съдебни секретари

Гражданско отделение

Наказателно отделение


(+
359 2)
9219 438

(+359 2) 9219 790


сутерен, стая 74 б

сутерен, стая 74 б

партер, 2-ра с. з.

Адвокатска стая

  сутерен, стая 74б

Председател

(+359 2) 9219 203

(+359 2) 9815742 факс

 

Зам председател

   
 

 начало на страницата

 

Военно-апелативен съд (ВАС) web site

Регистратура

(+359 2) 9219 515 партер, стая 67

Административен секретар

(+359 2) 9219 618 партер, стая 68

Деловодство

(+359 2) 9219 607, 617

(+359 2) 981 04 03 факс

партер, стая 67

Пресаташе

Петя Гергова

p_gergova@abv.bg

(+359 2) 9219 614

(+359 2) 9800051 факс


 

Гл.счетоводител

(+359 2) 9219 618

партер, стая 68

Съдебни секретари

(+359 2) 9219 619 партер, стая 69

Съдебен статистик

(+359 2) 9219 611 партер, стая 42

Председател

  партер, стая 42

Зам председатели

+359 2) 9219 612

(+359 2) 9219 613

партер, стая 43

партер, стая 44

 начало на страницата

 

 

Софийски военнен съд (СВС) web site

Регистратура

(+359 2) 9219 498 партер, стая 65

Административен секретар

(+359 2) 9219 312 партер, стая 62

Деловодство

(+359 2) 9219 498

(+359 2) 980 00 61 факс

партер, стая 65

Пресаташе

   

Гл.счетоводител

(+359 2) 9219 312 партер, стая 62

Съдебни секретари

(+359 2) 9219 367 партер, стая 63

Адвокатска стая

   

Председател

  етаж, стая 62

Зам председател

  етаж, стая 54

 начало на страницата

 

Върховна касационна прокуратура (ВКП) web site

Регистратура

(+359 2) 9219 476 етаж 4,

Н-к административна служба

(+359 2) 9219 454 етаж 4,

Н-к отдел правен

(+359 2) 9219 466 етаж 4,

Човешки ресурси

(+359 2) 9219 252 етаж 4,

Счетоводство

(+359 2) 9219 485 етаж 4,

Каса

(+359 2) 9219 384 етаж 4,

г-н Николай Марков

ръководител отдел "Връзки с общественността"

e-mail: n.markov@prb.bg

(+359 2) 9219 209

(+359 2) 9815832 факс

 

 

   

 начало на страницата

 

Софийска градска прокуратура (СГП) web site

Регистратура

(+359 2) 9219 249 етаж 2, стая

Съдебен администратор

г-жа Нина Ангелова

(+359 2) 9219 200, 297 етаж 2, стая 49

Деловодства

(+359 2) 9219 507, 634, 207, 372 етаж 2, стая 73
  (+359 2) 9219 211, 210 етаж 2, стая 72

Секретно деловодство

(+359 2) 9219 628, 629 етаж 2, стая 71

Гл.счетоводител

  етаж 2, 8 съв. зала

 начало на страницата

 

Съдебна полиция
Областно звено София град

Дежурен

(+359 2) 9219 595  

 начало на страницата

 

Информационно обслужване АД web site

Изчислителен център

(+359 2) 9219 317 сутерен, стая 77

Инфо магазин 2

(+359 2) 980 42 90 сутерен, стая 76
     

 начало на страницата

 
 

Банков салон web site
Работно време: 09:00 - 17:00 обедна почивка 12:00-13:00   
Първи етаж, източен част (бул."Витоша"), достъп през стълбищата на Централния вход
телефон 9808542

 начало на страницата