Реконструкция

В сградата на Съдебната палата от средата на 2001г. към настоящия момент са извършени ремонтно-възстановителни строително-монтажни работи, целящи възстановяване функциите на сградата и привеждането й към съвременните изисквания за нормално функциониране на отделните съдилища, помещаващи се в палатата.

Съдебната палата функционира от 1940г. и към 2001г. са извършвани само няколко належащи ремонтни работи. За дългия период на експлоатация елементи от сградата и отделни инсталации са физически амортизирани до степен на невъзможност да изпълняват функциите си.

Извършените ремонтно-възстановителни и реставрационни работи в сградата са на около 18000 м² площ и включват подмяна на 8000 м² настилки, възстановяване и реставрация на около 2800 м² съществуващи настилки и облицовки. Положени са над 1800 м² паркет, 1750 м² ламперия, като амортизираните керамични плочки са подменени с плочки от гранитогрес на площ над 3000 м². По оригинални детайли е подменена дограмата, като изцяло е възстановена оригиналната дървена дограма по фасадите на сградата. Изпълнена е нова настилка на вътрешен двор №5, който е отворен за посетители и служители.

Реконструкцията на съдебните зали на Партерния етаж е подчинена на съвременната специфика на съдебния процес.

зала в съдебната палата в ремонт

Зала Тържествена по време на ремонта

тържествена зала

Зала Тържествена след ремонта

хаспел на стената на вътрешния двор

Вътрешен двор по време на ремонта

Завито в найлон стълбища по време на ремонт

Официалното стълбище
малко преди края на ремонта

 

При ремонтно-възстановителните работи са ревизирани и подменени амортизираните водопроводни и канализационни инсталации, като санитарните възли са ремонтирани изцяло. Ремонтирани или подменени са част от водосточните тръби. Ревизирана е и канализацията във вътрешните дворове.

Изградена е нова отоплителна инсталация с централно топлоснабдяване, като по този начин отпада потреблението на около 17 тона въглища, изгаряни дневно и замърсяващи атмосферата в центъра на София. По този начин е намалена и радиацията в и около сградата на Съдебната палата, получавана от изгарянето на въглищата, която бе достигнала горната допустима граница на нормите.

При изграждането на отоплителната инсталация са прокарани нови тръбни мрежи – над 18000м и са подменени отоплителните тела – над 8000 глидера. Изпълнено е отопление на стрехите на сградата, с цел предотвратяване образуването на ледени висулки по покривите.

Възстановена е вентилационната система на сградата. При възстановяването й са използвани най-високите стандарти за този вид системи. За осигуряване на необходимия комфорт е изградена и централна климатична инсталация. След демонтажа на старите – от 1940 г. електроинсталации са изградени нови такива, включващи нова осветителна инсталация с над 1500 осветителни тела с висока степен на енергоспестяване, нова силова инсталация. За всяко работно място в кабинет или деловодство е изградена съвременна информационна компютърна мрежа от най-висок клас, даваща възможност за обмен на информация както в сградата, така и с държавните институции.

За осигуряване на надеждната охрана на сградата са изградени нови пожароизвестителна и сигнално-охранителна инсталации, включващи и видео-наблюдение. За изграждането на инсталациите са положени над 185 000 м кабели. За осигуряване контрол на достъпа в сградата са монтирани охранителни съоръжения – метал-детекторни рамки и скенери.

При извършването на ремонтно-възстановителните работи са използвани изцяло български материали, а за вносните е търсен разумен компромис между цена и качество на доставените съоръжения.

Към настоящия момент след ремонтно-възстановителните и реставрационни строително-монтажни работи в сградата на Съдебната палата са създадени над 428 нови помещения. Възстановени, реконструирани и напълно обзаведени по индивидуален интериорен проект са 108 съдийски кабинета. Деловодствата на отделните съдилища се помещават в изцяло реконструирани помещения, разположени на Първи етаж, Партер и Първи сутерен – в северната част на сградата. Фирменото отделение на Софийски градски съд, разположена на Първи сутерен по ул. “Позитано” е обзаведено с най-съвременна техника за съхранение на делата.

Всички работни места за съдии и деловодители са осигурени със съответната техника.
Напълно осъвременени са шестте Съдебни зали, кафенето, разположено на Партера, библиотеката, информационния център и гардероба, както и Конферентната зала на Първия етаж.

Снимков материал от ремонта