Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Профил на купувача
Конкурси
Полезни връзки
Карта на сайта

 

 

Контакти

             Адрес, телефонни номера, разположение в сградата на Съдебната палата в София на отделните звена и служби работещи с граждани и специализирани посетители, банкова информация за държавни такси, гаранции, обезпечения и вещи лица и друга полезна информация.

Обща информация

Адрес:

Върховен касационен съд на Република България

София 1000, бул. "Витоша" 2

 

Телефон:   (+359 2) 9219 88 - централа

Пресофис: (+3592) 9871734,  (+3592) 9219 442

Справки по дела:   (+359 2) 9219 315,   (+359 2) 9219 304

 

Регистратура:

Входящи дела:                                                        (+359 2) 9219 493 сутерен, стая 12

Входяща коресподенция и експедиция:              (+359 2) 9219 799 сутерен, стая 12 

Разпределение на дела - Гражданска колегия  (+359 2) 9219 762

 

Обща архива и такси по адвокатски пълномощия:

(+359 2) 9219 484  сутерен, стая 10

 

Адвокатска стая - Наказателна колегия:

(+359 2) 9219 400 етаж 3, стая 50

 

 

Адвокатска стая - Гражданска колегия:

(+359 2) 9219 411  сутерен, стая 10

 

Адвокатска стая - Търговска колегия:

(+359 2) 9219 411  сутерен, стая 10

 

Библиотека: (+359 2) 9219 337 партер, стая 80

Каса:   (+359 2) 9219 368  етаж 2, стая 84

 

Банкова информация:

ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ:
БНБ ЦУ - BIC:BNBGBGSD, IBAN:BG 78 BNBG 9661 3100 1781 01

ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, СВИДЕТЕЛИ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, ГАРАНЦИИ
БНБ - BIC:BNBGBGSD , IBAN:BG 15 BNBG 9661 3300 1781 03 

 

Наказателна колегия

Електронна поща: vks_nk@vks.bg (само за материали по тълкувателни дела)

 

Информационна служба

(+359 2) 9219 304  - телефон    сутерен, стая 11

 

Съдебни секретари

(+359 2) 9876 024 - факс

Първо отделение:  (+359 2) 9219 375   етаж 3, стая 38
Второ отделение:  (+359 2) 9219 375   етаж 3, стая 38
Трето отделение:  (+359 2) 9219 375   етаж 3, стая 38


Деловодство

Първо отделение: (+359 2) 9219 474    етаж 3, стая 50

Второ отделение:  (+359 2) 9219 474   етаж 3, стая 50
Трето отделение:  (+359 2) 9219 474   етаж 3, стая 50

 

 

Гражданска колегия

Електронна поща: vks_gk@vks.bg (само за материали по тълкувателни дела)

 

Информационна служба

  (+359 2) 9219 315 - телефон сутерен, стая 11

 

Съдебни секретари

Първо отделение: (+359 2) 9219 492   етаж 2, стая 24

Второ отделение: (+359 2) 9219 286   сутерен, стая 15

Трето отделение: (+359 2) 9219 759 9219 257   сутерен, стая 14

Четвърто отделение: (+359 2) 9219 492,  9219 251    етаж 2, стая 82

ГК и Петчленен състав: (+359 2) 9219 371-телефон   етаж 3, стая 51

                                          (+359 2) 988 48 24-факс

 

Деловодство

Първо отделение:      (+359 2) 9219 680   сутерен, стая 9

Второ отделение:       (+359 2) 9219 255  сутерен, стая 8

Трето отделение:       (+359 2) 9219 255   сутерен, стая 9
Четвърто отделение: (+359 2) 9219 680
  сутерен, стая 9
Петчленен състав:     (+359 2) 9219 255  
сутерен, стая 8

 

 

Търговска колегия

Електронна поща: vks_tk@vks.bg (само за материали по тълкувателни дела)

 

Информационна служба

(+359 2) 9219 315 - телефон   сутерен, стая 11

 

Съдебни секретари

Първо отделение: (+359 2) 9219 446, (+359 2) 9219 251  етаж 2, стая 82

Второ отделение:   (+359 2) 9219 251, (+359 2) 9219 446  етаж 2, стая 82
Петчленен състав: (+359 2) 9219 446   етаж 2, стая 82

 

Деловодство

Първо отделение:  (+359 2) 9219 303    сутерен, стая 8

Второ отделение:    (+359 2) 9219 303    сутерен, стая 8