ВКС остави без уважение искането на главния прокурор за възобновяване делото "Стройинвест" на Йордан Лечков

 
     
     

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Профил на купувача
Конкурси
Полезни връзки
Карта на сайта

 

 

Контакти

             Адрес, телефонни номера, разположение в сградата на Съдебната палата в София на отделните звена и служби работещи с граждани и специализирани посетители, банкова информация за държавни такси, гаранции, обезпечения и вещи лица и друга полезна информация.

Обща информация

Адрес:

Върховен касационен съд на Република България

София 1000, бул. "Витоша" 2

 

Телефон:   (+359 2) 9219 88 - централа

Пресофис: (+3592) 9871734,  (+3592) 9219 442

Справки по дела:   (+359 2) 9219 315,   (+359 2) 9219 304

 

Регистратура:

Входящи дела:                                                        (+359 2) 9219 493 сутерен, стая 12

Входяща коресподенция и експедиция:              (+359 2) 9219 799 сутерен, стая 12 

Разпределение на дела - Гражданска колегия  (+359 2) 9219 762

 

Обща архива и такси по адвокатски пълномощия:

(+359 2) 9219 484  сутерен, стая 10

 

Адвокатска стая - Наказателна колегия:

(+359 2) 9219 400 етаж 3, стая 50

 

 

Адвокатска стая - Гражданска колегия:

(+359 2) 9219 411  сутерен, стая 10

 

Адвокатска стая - Търговска колегия:

(+359 2) 9219 411  сутерен, стая 10

 

Библиотека: (+359 2) 9219 337 партер, стая 80

Каса:   (+359 2) 9219 368  етаж 2, стая 84

 

Банкова информация:

ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ:
БНБ ЦУ - BIC:BNBGBGSD, IBAN:BG 78 BNBG 9661 3100 1781 01

ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, СВИДЕТЕЛИ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, ГАРАНЦИИ
БНБ - BIC:BNBGBGSD , IBAN:BG 15 BNBG 9661 3300 1781 03 

 

Наказателна колегия

Електронна поща: vks_nk@vks.bg (само за материали по тълкувателни дела)

 

Информационна служба

(+359 2) 9219 304  - телефон    сутерен, стая 11

 

Съдебни секретари

(+359 2) 9876 024 - факс

Първо отделение:  (+359 2) 9219 375   етаж 3, стая 38
Второ отделение:  (+359 2) 9219 375   етаж 3, стая 38
Трето отделение:  (+359 2) 9219 375   етаж 3, стая 38


Деловодство

Първо отделение: (+359 2) 9219 474    етаж 3, стая 50

Второ отделение:  (+359 2) 9219 474   етаж 3, стая 50
Трето отделение:  (+359 2) 9219 474   етаж 3, стая 50

 

 

Гражданска колегия

Електронна поща: vks_gk@vks.bg (само за материали по тълкувателни дела)

 

Информационна служба

  (+359 2) 9219 315 - телефон сутерен, стая 11

 

Съдебни секретари

Първо отделение: (+359 2) 9219 492   етаж 2, стая 24

Второ отделение: (+359 2) 9219 286   сутерен, стая 15

Трето отделение: (+359 2) 9219 759 9219 257   сутерен, стая 14

Четвърто отделение: (+359 2) 9219 492,  9219 251    етаж 2, стая 82

ГК и Петчленен състав: (+359 2) 9219 371-телефон   етаж 3, стая 51

                                          (+359 2) 988 48 24-факс

 

Деловодство

Първо отделение:      (+359 2) 9219 680   сутерен, стая 9

Второ отделение:       (+359 2) 9219 255  сутерен, стая 8

Трето отделение:       (+359 2) 9219 255   сутерен, стая 9
Четвърто отделение: (+359 2) 9219 680
  сутерен, стая 9
Петчленен състав:     (+359 2) 9219 255  
сутерен, стая 8

 

 

Търговска колегия

Електронна поща: vks_tk@vks.bg (само за материали по тълкувателни дела)

 

Информационна служба

(+359 2) 9219 315 - телефон   сутерен, стая 11

 

Съдебни секретари

Първо отделение: (+359 2) 9219 446, (+359 2) 9219 251  етаж 2, стая 82

Второ отделение:   (+359 2) 9219 251, (+359 2) 9219 446  етаж 2, стая 82
Петчленен състав: (+359 2) 9219 446   етаж 2, стая 82

 

Деловодство

Първо отделение:  (+359 2) 9219 303    сутерен, стая 8

Второ отделение:    (+359 2) 9219 303    сутерен, стая 8