Справки за дела | Дела с изключителен интерес | Тълкувателни дела | Съдебна практика | Търсене чрез азбучник | Речник

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Справки за дела
Търсене на данни за преписки, дела и съдебни актове
 по деловодни данни


Използвайте тази форма, когато имате за цел намирането на конкретна преписка или дело. Предназначението и е да обслужва страните по делата. Този инструмент не е подходящ за търсене на съдебна практика.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

Имате възможност да идентифицирате дадено дело по страни, данни от долна инстанция, входящ номер във ВКС или по номер на делото в отделението. Задайте един от тези деловодни параметри в съответната секция и използвайте бутона Търсене в долният край на същата секция.

Ще получите резултат от търсенето съдържащ една или няколко преписки. При повече от един резултат, моля изберете преписката/делото за което искате да получите информация.

Ако има постановен съдебен акт след 01.10.2008 г. имате достъп до пълния текст на акта (със заличени лични данни) чрез бутона Пълен текст, в края на реда описващ акта.

Подробни инструкции за търсене          Описание на полетата (критериите) за търсене


ВАЖНО: Промяна в номера на дела във ВКС заради прехвърлянето им от Търговската на Гражданската колегия в изпълнение на заповед на председателя, целяща по-бързото им разглеждане