10.07.2019 г.

Списък на съдиите, подали заявления за участие в процедурата за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС от Пленума на ВКС

 

До изтичането на срока (09.07.2019 г.) за подаване на заявления за участие в процедурата за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) при Съдийската колегия от Пленума на Върховния касационен съд (ВКС) са получени документи от следните съдии (по реда на постъпването):

 

- Женя Димитрова – съдия в Окръжен съд – Варна, търговска материя;

- Веселка Узунова – съдия в Окръжен съд – Бургас, гражданска материя;

- Янита Бозаджиева – съдия в Окръжен съд – София, наказателна материя;

- Мария Кузманова – съдия в Софийския градски съд, гражданска материя;

- Радка Дражева-Първанова – съдия в Окръжен съд – Сливен, наказателна материя;

- Иво Харамлийски – съдия в Окръжен съд – Благоевград, наказателна материя.

 

Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия Пленумът на ВКС избира за членове на КАК 10 действащи съдии, разпределени така: 5 съдии със специализация по гражданско право, 4 съдии със специализация по наказателно право и 1 съдия със специализация по търговско право.

 

  

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.