08.03.2019 г.

Председателят на ВКС обжалва решениeто на Съдийската колегия да не образува дисциплинарно производство срещу председателя на АСНС

 

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) подаде до Върховния административен съд (чрез Висшия съдебен съвет) жалба срещу решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 4 от Протокол № 7/26.02.2019 г., с което е прието да не се образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Георги Ушев – председател на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

Предложението на председателя на ВКС за образуване на дисциплинарно производство срещу административния ръководител на Апелативния специализиран наказателен съд (http://www.vks.bg/vks_p02_0569.htm) бе мотивирано с данните, съдържащи се в доклад от 10.12.2018 г. на комисия от ВКС, извършила проверка на дейността на АСНС на основание Заповед № 2807/28.11.2018 г.

 

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.