10 април 2009 г.  

Председателят на ВКС проф. Лазар Груев внесе предложение за административен ръководител на Апелативен съд Бургас

Днес, 10 април, на основание чл. 38, ал. 3, т. 1 от ЗСВ председателят на ВКС проф. Лазар Груев внесе предложение за назначаване на административен ръководител – председател на Апелативен съд - Бургас, на Яни Георгиев Бахчеванов.

Яни Бахчеванов е съдия от кариерата. Бил е председател на Районния съд в Бургас, зам.-председател на окръжния и 5 години зам.-председател на Апелативния съд, Бургас. 6 години е бил адвокат, а от 1999 г. и понастоящем е съдия в Бургаския апелативен съд, наказателно отделение. От 2004 г. има най-висок ранг „председател на отделение във ВКС и ВАС”.

Начало 2011-2012г