7 април 2009 г.  

Председателят на ВКС проф. Лазар Груев внесе предложение за административен ръководител на Апелативен съд Велико Търново

Днес, 7 април, на основание чл. 38, ал. 3, т. 1 от ЗСВ председателят на ВКС проф. Лазар Груев внесе предложение за назначаване на административен ръководител – председател на Апелативен съд - Велико Търново, Илияна Василева Попова.

Попова е била е председател на Районния съд – Павликени, и на Районния съд във Велико търново. 4 години е работила като адвокат, а от 1999 г. и понастоящем е съдия във Великотърновския апелативен съд, Гражданско отделение. От 2006 г. има най-високият ранг „председател на отделение във ВКС и ВАС”.

 

Начало 2011-2012г