30 март 2009 г.  

Председателят на ВКС проф. Лазар Груев внесе във ВСС предложения за административни ръководители

Днес, 30 март, на основание чл. 38, ал. 3, т. 1 от ЗСВ председателят на ВКС проф. Лазар Груев направи следните предложения за назначаване на административни ръководители:

 Заместник-председател на ВКС и ръководител на наказателна колегия - Гроздан Николов Илиев

Заместник-председател на ВКС и ръководител на търговска колегия - Марио Христов Бобатинов

Административен ръководител – председател на Апелативен съд, Варна - Виолета Иванова Бояджиева

Административен ръководител – председател на Апелативен съд, Пловдив - Георги Великов Чамбов

Административен ръководител – председател на Апелативен съд, София - Даниела Савчова Атанасова

Гроздан Илиев е бил девет години прокурор и над двадесет и пет години съдия. Във Върховния съд е от 1989 г.

Марио Бобатинов е избран за член-съдия във Върховния съд през 1990 г. Той е доктор по право и професор по гражданско и семейно право (търговско право). Специализирал е една година банково и търговско право в университета „Джордж Вашингтон” – САЩ. Има множество публикации.

Виолета Бояджиева е досегашен председател на Апелативния съд във Варна. Там работи от неговото създаване – първоначално като зам.-председател и ръководител на наказателното отделение.

Георги Чамбов понастоящем е зам.-председател на Апелативния съд в Пловдив и ръководител на търговското му отделение. Последователно е бил съдия в районния и окръжния съд. През периода 1993 – 1998 г. е адвокат, а оттогава и понастоящем е съдия в Апелативния съд в Пловдив.

Даниела Атанасова е съдия от кариерата - последователно в Софийския районен съд и Софийския градски съд. Била е зам.-председател на Софийския градски съд и ръководител на наказателното му отделение. От 20.09.2004 г. до 18.07.2005 г. е зам.-министър на правосъдието. В момента е съдия в наказателното отделение на Софийския апелативен съд. Била е хоноруван асистент в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”.

 

Начало 2011-2012г