05 март 2009 г.  

Председателят на ВКС проф. Лазар Груев насрочи на 19 март дело за тълкувателно решение

За 19 март от 15 ч в зала №15 е насрочено дело за приемане на тълкувателно решение по въпроси, свързани с основанията за допускане касационно обжалване по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК. Делото е образувано по искане на председателя на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев до общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на съда.

 

Начало 2011-2012г