04 февруари 2009 г.  

Насрочени са три дела за приемане на тълкувателни решения от ВКС  през месец февруари 2009 г.

Председателят на ВКС проф. Груев насрочи за месец февруари три дела за приемане на тълкувателни решения.

Първото дело е насрочено за 5 февруари от 14.00 ч. в конферентната зала на ВКС  и е образувано по искане на председателя на ВКС. Общото събрание на Наказателната колегия трябва да приеме тълкувателно решение по някои въпроси, свързани с приложението на института на съкратеното съдебно следствие при първоинстанционното разглеждане на наказателните дела.

Второто дело е насрочено за 9 февруари от 14.00 ч. в зала № 15 на Съдебната палата и е образувано по искане на министъра на правосъдието. Общото събрание на Гражданската колегия на съда ще приеме тълкувателно решение по въпроса „Дължи ли се от общините внасяне на държавна такса за вписване на актове за частна общинска собственост, с оглед разпоредбата на чл. 84, т. 3 ГПК?”.

За 26 февруари от 14.00 ч. в заседателната зала на ВКС е насрочено третото дело за тълкувателно решение, което е образувано по искане на главния прокурор на Република България. Общото събрание на Наказателната колегия на съда ще приеме тълкувателно решение по някои противоречиво решавани въпроси, свързани с приложението на чл. 255 НК (чл. 255-257 НК в редакцията на нормата по ДВ, бр. 62 от 1997 г.).

Информация за делата, насрочени за месец март, ще бъде публикувана в края на месец февруари.

 

Начало 2011-2012г