13 януари 2009 г.  

Председателят на ВКС проф. Лазар Груев насрочи делата за приемане на 6 тълкувателни решения

Председателят на ВКС проф. Груев насрочи за първото тримесечие на годината делата за приемане на 6 тълкувателни решения.

Първото дело е насрочено за 19 януари от 10.30 ч в зала №16 на Съдебната палата и е образувано по искане на председателя на ВКС. Общото събрание на Търговската колегия трябва да приеме тълкувателно решение по въпроса „Кога осъщественият паралелен внос от трети лица представлява нарушение на правото на регистрирана марка по смисъла на чл. 73, ал. 1 във вр. с чл. 13, ал. 2, т. 3 от Закона за мерките и географските означения ”.

За 26 януари от 15 ч в зала №15 на Съдебната палата е насрочено второто дело за тълкувателно решение, което е образувано по искане на председателя на ВКС. Общото събрание на Гражданската колегия и Търговската колегия на съда ще приеме тълкувателно решение по въпроса „Кой е началният момент след допускане на обезпечението по чл. 390 от ГПК във вр. с чл. 22, ал. 2 и сл. от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, от който започва да тече срокът за предявяване на искането по чл. 28, ал. 1 от този закон".

Информация за делата, насрочени за месец февруари, ще бъде публикувана в края на януари.

 

Начало 2011-2012г