28 ноември 2008 г.  

6-ма нови съдии встъпват във ВКС на 1 декември

На 1 декември встъпват в длъжност във Върховния касационен съд 6-ма съдии. Василка Илиева, Емилия Василева, Жанина Начева, Теодора Гроздева – Драгнева и Илияна Папазова - Маркова бяха назначени от Висшия съдебен съвет за върховни съдии след проведен конкурс чрез атестиране.

Конкурсът за първоначално назначаване бе спечелен от Севделин Мавров, който ще положи клетва в 14 ч в зала 15 („Тържествена”) на Съдебната палата.

 

Начало 2007-2008г.