24 октомври 2008 г. (дата на публикуване)


  Списък
с резултатите от класирането на кандидатите за
заемане на длъжността "съдебен помощник"

Списък на класираните кандидати:

1.  Евгения Росенова Димитрова
2.  Кристина Димитрова Йорданова
3.  Милен Георгиев Ласкин
4.  Николай Николов Чакъров
5.  Пламен Борисов Чобанов

 

Списък на не класираните кандидати:

1.   Веселина Стефанова Алексиева
2.   Петя Александрова Костадинова
3.   Николай Кръстев Георгиев
4.   Любомир Благоев Николов
5.   Любомир Ганчев Димов
6.   Юлия Михайлова Меранзова
7.   Надежда Тодорова Колева
8.   Надя Димитрова Милева
9.   Генка Атанасова Пеловска
10. Радка Христова Господинова
11. Михаил Александров Малчев
12. Клара Сашева Денчева
13. Ива Крумова Коджабашева
14. Дафинка Георгиева Карамфилова
15. Анна Красимирова Каменова
16. Елена Георгиева Борисова
17. Валентина Георгиева Георгиева
18. Гергана Василева Харалампиева-Тодорова
19. Лилия Иванова Пенева
20. Наталия Георгиева Иванова
21. Мария Руменова Райкова
22. Деница Николаева Димитрова
23. Тихомир Иванов Шолев
24. Анжелина Иванова Ангелова
25. Илия Николов Цветков
26. Юлиян Христов Аврамов
27. Моника Пламенова Димитрова
28. Виолета Стоянова Парпулова
29. Мариета Йорданова Генчева
30. Вероника Антонова Бозова
31. Нелия Ангелова Мънкова-Пангелова
32. Надежда Здравкова Стоянчева
33.Стефан Рангелов Каменов
34. Антоанета Василева Димитрова
35. Ивайло Георгиев Илиев
36. Бейтула Бейтула Рашид
37. Петя Георгиева Петрова

 

Начало 2007-2008г.