15 октомври 2008 г.  

 

На 20 октомври ще се проведе събеседването с кандидати от №1 до №23 включително. На 21 октомври ще се проведе събеседването с кандидатите от №24 до №46.

Събеседването и двата дни е от 14 ч в заседателната зала на ВКС на третия етаж на Съдебната палата. Кандидатите да носят лична карта.

1.  вх.№ 498/25.08.2008 год. на Веселина Стефанова Алексиева
2.  вх.№ 500/26.08.2008 год. на Петя Александрова Костадинова 
3.  вх.№ 510/27.08.2008 год. на Николай Кръстев Георгиев 
4.  вх.№ 516/01.09.2008 год. на Любомир Благоев Николов 
5.  вх.№ 517/01.09.2008 год. на Любомир Ганчев Димов 
6.  вх.№ 521/02.09.2008 год. на Юлия Михайлова Меранзова
7.  вх.№ 525/02.09.2008 год. на Надежда Тодорова Колева
8.  вх.№ 537/08.09.2008 год. на Надя Димитрова Милева 
9.  вх.№ 538/08.09.2008 год. на Генка Атанасова Пеловска 
10. вх.№ 539/08.09.2008 год. на Радка Христова Господинова 
11. вх.№ 541/09.09.2008 год. на Михаил Александров Малчев
12. вх.№ 544/10.09.2008 год. на Клара Сашева Денчева 
13. вх.№ 547/10.09.2008 год. на Ива Крумова Коджабашева 
14. вх.№ 550/11.09.2008 год. на Ивайло Стефанов Стефанов 
15. вх.№ 551/11.09.2008 год. на Николай Николов Чакъров 
16. вх.№ 552/11.09.2008 год. на Дафинка Георгиева Карамфилова 
17. вх.№ 553/11.09.2008 год. на Анна Красимирова Каменова
18. вх.№ 554/11.09.2008 год. на Елена Георгиева Борисова 
19. вх.№ 562/12.09.2008 год. на Валентина Георгиева Георгиева
20. вх.№ 565/12.09.2008 год. на Гергана Василева Харалампиева-Тодорова
21. вх.№ 566/12.09.2008 год. на Лилия Иванова Пенева 
22. вх.№ 568/15.09.2008 год. на Наталия Георгиева Иванова
23. вх.№ 569/15.09.2008 год. на Мария Руменова Райкова
24. вх.№ 572/15.09.2008 год. на Деница Николаева Димитрова
25. вх.№ 574/15.09.2008 год. на Тихомир Иванов Шолев 
26. вх.№ 586/16.09.2008 год. на Кристина Димитрова Йорданова
27. вх.№ 587/16.09.2008 год. на Ваня Димитрова Иванова 
28. вх.№ 588/16.09.2008 год. на Анжелина Иванова Ангелова
29. вх.№ 589/16.09.2008 год. на Илия Николов Цветков
30. вх.№ 590/16.09.2008 год. на Юлиян Христов Аврамов 
31. вх.№ 595/16.09.2008 год. на Евгения Росенова Димитрова
32. вх.№ 596/16.09.2008 год. на Моника Пламенова Димитрова
33. вх.№ 598/17.09.2008 год. на Виолета Стоянова Парпулова
34. вх.№ 599/17.09.2008 год. на Мариета Йорданова Генчева
35. вх.№ 600/17.09.2008 год. на Вероника Антонова Бозова
36. вх.№ 604/18.09.2008 год. на Нелия Ангелова Мънкова-Пангелова
37. вх.№ 605/18.09.2008 год. на Надежда Здравкова Стоянчева
38. вх.№ 607/18.09.2008 год. на Милен Георгиев Ласкин
39. вх.№ 608/18.09.2008 год. на Стефан Рангелов Каменов
40. вх.№ 610/18.09.2008 год. на Миролюб Иванов Стоев
41. вх.№ 611/18.09.2008 год. на Ася Иванова Масърлиева 
42. вх.№ 612/18.09.2008 год. на Антоанета Василева Димитрова 
43. вх.№ 619/18.09.2008 год. на Ивайло Георгиев Илиев 
44. вх.№ 623/19.09.2008 год. на Пламен Борисов Чобанов
45. вх.№ 624/19.09.2008 год. на Бейтула Бейтула Рашид
46. вх.№ 626/19.09.2008 год. на Петя Георгиева Петрова

Начало 2007-2008г.