7 октомври 2008 г.  

На 10 октомври ВКС ще проведе национално съвещание

На 10 октомври 2008 г. от 9 ч в зала „Тържествена” (№15) на Съдебната палата в гр. София Върховният касационен съд ще проведе национално съвещание на тема „Анализ на причините за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокурора”. В него ще участват председателите на апелативните, окръжните и военните съдилища.

За участие в съвещанието са поканени главният прокурор Борис Велчев, представляващият ВСС Анелия Мингова, главният инспектор на инспектората към ВСС Анна Караиванова, директорът на НСлС Бойко Найденов, Министърът на правосъдието Миглена Тачева и министърът на вътрешните работи Михаил Миков.
 

Начало 2007-2008г.