30 септември 2008 г.  

 

Комисия на ВКС обяви резултатите от конкурса за заемане на
длъжността съдебен помощник

 

Днес, 30. 09. 2008 г., комисия на ВКС обяви резултатите от конкурса за заемане на длъжността съдебен помощник.

Кандидатите, подали заявления и представили всички посочени в обявата документи, се допускат до участие в събеседването, както следва:

1.  вх.№ 498/25.08.2008 год. Веселина Стефанова Алексиева
2.  вх.№ 500/26.08.2008 год. на Петя Александрова Костадинова 
3.  вх.№ 510/27.08.2008 год. на Николай Кръстев Георгиев 
4.  вх.№ 516/01.09.2008 год. на Любомир Благоев Николов 
5.  вх.№ 517/01.09.2008 год. на Любомир Ганчев Димов 
6.  вх.№ 521/02.09.2008 год. на Юлия Михайлова Меранзова
7.  вх.№ 525/02.09.2008 год. на Надежда Тодорова Колева
8.  вх.№ 537/08.09.2008 год. на Надя Димитрова Милева 
9.  вх.№ 538/08.09.2008 год. на Генка Атанасова Пеловска 
10. вх.№ 539/08.09.2008 год. на Радка Христова Господинова 
11. вх.№ 541/09.09.2008 год. на Михаил Александров Малчев
12. вх.№ 544/10.09.2008 год. на Клара Сашева Денчева 
13. вх.№ 547/10.09.2008 год. на Ива Крумова Коджабашева 
14. вх.№ 550/11.09.2008 год. на Ивайло Стефанов Стефанов 
15. вх.№ 551/11.09.2008 год. на Николай Николов Чакъров 
16. вх.№ 552/11.09.2008 год. на Дафинка Георгиева Карамфилова 
17. вх.№ 553/11.09.2008 год. на Анна Красимирова Каменова
18. вх.№ 554/11.09.2008 год. на Елена Георгиева Борисова 
19. вх.№ 562/12.09.2008 год. на Валентина Георгиева Георгиева
20. вх.№ 565/12.09.2008 год. на Гергана Василева Харалампиева-Тодорова
21. вх.№ 566/12.09.2008 год. на Лилия Иванова Пенева 
22. вх.№ 568/15.09.2008 год. на Наталия Георгиева Иванова
23. вх.№ 569/15.09.2008 год. на Мария Руменова Райкова
24. вх.№ 572/15.09.2008 год. на Деница Николаева Димитрова
25. вх.№ 574/15.09.2008 год. на Тихомир Иванов Шолев 
26. вх.№ 586/16.09.2008 год. на Кристина Димитрова Йорданова
27. вх.№ 587/16.09.2008 год. на Ваня Димитрова Иванова 
28. вх.№ 588/16.09.2008 год. на Анжелина Иванова Ангелова
29. вх.№ 589/16.09.2008 год. на Илия Николов Цветков
30. вх.№ 590/16.09.2008 год. на Юлиян Христов Аврамов 
31. вх.№ 595/16.09.2008 год. на Евгения Росенова Димитрова
32. вх.№ 596/16.09.2008 год. на Моника Пламенова Димитрова
33. вх.№ 598/17.09.2008 год. на Виолета Стоянова Парпулова
34. вх.№ 599/17.09.2008 год. на Мариета Йорданова Генчева
35. вх.№ 600/17.09.2008 год. на Вероника Антонова Бозова
36. вх.№ 604/18.09.2008 год. на Нелия Ангелова Мънкова-Пангелова
37. вх.№ 605/18.09.2008 год. на Надежда Здравкова Стоянчева
38. вх.№ 607/18.09.2008 год. на Милен Георгиев Ласкин
39. вх.№ 608/18.09.2008 год. на Стефан Рангелов Каменов
40. вх.№ 610/18.09.2008 год. на Миролюб Иванов Стоев
41. вх.№ 611/18.09.2008 год. на Ася Иванова Масърлиева; 
42. вх.№612/18.09.2008 год. на Антоанета Василева Димитрова 
43. вх.№619/18.09.2008 год. на Ивайло Георгиев Илиев 
44. вх.№623/19.09.2008 год. на Пламен Борисов Чобанов
45. вх.№ 624/19.09.2008 год. на Бейтула Бейтула Рашид
46. вх.№ 626/19.09.2008 год. на Петя Георгиева Петрова

Кандидатите, подали непълни документи:

1. Кандидат, подал заявление с вх. № 502/ 26.08.2008 год. – Радослав Венелинов Вълев
не е представил автобиография, медицинско свидетелство за работа, удостоверение за компютърна грамотност

2. Кандидат, със заявление с вх.№ 504/26.08.2008 год. - Иван Валериев Първанов
не е представил удостоверение за компютърна грамотност, копие от лична карта

3. Кандидатът, със заявление с вх.№ 518 / 01.09.2008 год. – Светлана Малинова Сарандева
не е представила медицинско свидетелство за работа, удостоверение за компютърна грамотност, копие от лична карта

4. Кандидатът, подал заявление с вх.№ 529/03.09.2008 год. – Борис Васков Петков
не е представил удостоверение за компютърна грамотност, копие от лична карта

5. Кандидатът, подал заявление с вх.№ 530/05.09.2008 год. – Антония Атанасова Атанасова
не е представила медицинско свидетелство, удостоверение за компютърна грамотност, копие от лична карта

6. Кандидатът, подал заявление с вх.№ 536/08.09.2008 год. – Ива Христова Христова
не е представила медицинско свидетелство за работа

7. Кандидатът, подал заявление с вх.№ 556/11.09.2008 год. – Снежана Ясенова Парушева
не е представила медицинско свидетелство за работа и копие от лична карта

8. Кандидатът, подал заявление с вх.№ 561/ 12.09.2008 год. – Милена Цветанова Златкова
не е представила медицинско свидетелство за работа, удостоверение за компютърна грамотност и декларация по чл.162 от ЗСВ

9. Кандидатът, подал заявление с вх.№ 563/12.09.2008 год. – Катя Ангелова Бодурова
не е представила автобиография

10.Кандидатът, подал заявление с вх.№ 564/12.09.2008 год. – Мариета Димитрова Бушандрова
не е представила медицинско свидетелство за работа

11.Кандидатът, подал заявление с вх.№ 571/15.09.2008 год. – Ана Димитрова Топалова
не е представила медицинско свидетелство за работа и копие от лична карта

12.Кандидатът, подал заявление с вх.№ 575/ 15.09.2008 год. – Гергана Стоянова Георгиева
не е представила удостоверение за компютърна грамотност

13.Кандидатът, подал заявление с вх.№ 576/ 15.09.2008 год.- Гюляй Шенсидинжво Кокоева
не е представила медицинско за работа

14.Кандидатът, подал заявление с вх.№ 577/ 15.09.2008 год. – Зорница Ангелова Езекиева
не е представила медицинско свидетелство за работа и копие от лична карта

15 Кандидатът, подал заявление с вх.№ 591/16.09.2008 год. – Станимир Недялков Стойчев
не е представил медицинско свидетелствоза работа, декларация по чл.162 от ЗСВ

16.Кандидатът, подал заявление с вх.№ 592/16.09.2008 год. – Силвия Христова Евстатиева
не е представила медицинско свидетелство за работа, удостоверение за компютърна грамотност

17.Кандидатът, подал заявление с вх.№ 597/ 17.09.2008 год. – Наталия Миленова Бозева
не е представила медицинско свидетелство за работа и удостоверение за компютърна грамотност

18.Кандидатът, подал заявление с вх.№ 609/ 18.09.2008 год. – Росица Пенева Грозева
не е представила медицинско свидетелство за работа

19.Кандидатът, подал заявление с вх.№ 613/18.09.2008 год. - Вероника Любомирова Тодорова
не е представила удостоверение за компютърна грамотност

20.Кандидатът, подал заявление с вх.№ 614/ 18.09.2008 год. – Гергана Цветанова Николова
не е представила автобиография, медицинско свидетелство за работа и копие от лична карта

21.Кандидатът, подал заявление с вх.№ 615/ 18.09.2008год. – Антония Ангелова Корчева
не е представила копие от лична карта

22.Кандидатът, подал заявление с вх.№ 616/18.09.2008 год. – Илиана Асенова Меледжиева
не е представила медицинско свидетелство за работа и декларация по чл.162 от ЗСВ, копие от лична карта

23.Кандидатът, подал заявление с вх.№ 621/19.09.2008 год. – Десислава Валериева Ненова
не е представила медицинско свидетелство за работа

24.Кандидатът, подал заявление с вх.№ 622/ 19.09.2008 год. – Светла Петрова Бъчварова
не е представила удостоверение за компютърна грамотност

25.Кандидатът, подал заявление с вх.№ 625/ 19.09.2008 год. – Димитър Пламенов Георгиев
не е представил удостоверение за компютърна грамотност

26.Кандидатът, подал заявление с вх.№ 627/19.09.2008 год. – Капка Маринова Донева
не е представила свидетелство за съдимост

27.Кандидатът, подал заявление с вх.№ 628/19.09.2008 год. – Красимир Йорданов Кирилов
не е представил свидетелство за съдимост, удостоверение за компютърна грамотност

28.Кандидатът, подал заявление с вх.№ 629/ 19.09.2008 год. – Мария Стоянова Проданова
не е представила копие от лична карта.

Комисията счита, че на кандидатите с нередовни документи следва да се даде седемдневен срок от обявяването на списъка на недопуснантите кандидати на интернет страницата на ВКС за възражения до работодателя  на основание чл.93 , ал.2 от КТ.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 20. 10. и 21. 10. 2008 г. от 14 ч в заседателната зала на третия етаж на Върховния касационен съд в Съдебната палата.


 

Начало 2007-2008г.