17 юни 2008 г.  

ВКС насрочи за 24 септември делото „Стависки”

Върховният касационен съд насрочи за 24 септември 2008 г. в 9 ч дело № 371/08 г. за катастрофата, предизвикана от Максим Стависки. Делото е образувано по протест на Бургаската апелативна прокуратура и родителите на пострадалите в катастрофата. Прокуратурата иска отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав заради допуснато процесуално нарушение. Гражданските исщи искат отмяна на присъдата и налагане на по-тежко наказание, както и увеличение на размера на присъдените обезщетения за причинени неимуществени вреди на пострадалите.
 

Начало 2007-2008г.