20 май 2008 г.  

ВКС избра кандидата за юрисконсулт

Върховният касационен съд обявява, че от допуснатите кандидати за длъжността “главен експерт – процесуално представителство” на 19 май 2008 г. се явиха:

Маргаритка Георгиева Христова - Николова

Десислава Кирилова Йорданова - Янева

Галина Симеонова Николова

Кирил Димитров Бадев

Емил Благоев Кръстев

След проведено събеседване с председателя на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев и главния секретар на ВКС Янко Топалов

за заемане на длъжността

“главен експерт – процесуално представителство (юрисконсулт)”

е определен кандидатът

МАРГАРИТКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА - НИКОЛОВА
 

Начало 2007-2008г.