13 май 2008 г. (дата на публикуване)


С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ПО
ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ
за длъжността “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – ПРОЦЕСУАЛНО
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО”

1. Маргаритка Георгиева Христова - Николова
2. Десислава Кирилова Йорданова - Янева
3. Симона Божидарова Портокалска
4. Галина Симеонова Николова
5. Кирил Димитров Бадев
6. Иванка Василева Иванова -Сомова
7. Емил Благоев Кръстев
8. Милена Кръстева Методиева

 

Посочените кандидати да се явят на 19 май 2008 година от 10.00 часа в сградата на Върховния касационен съд, етаж ІІІ.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на събеседването.

 

Начало 2007-2008г.