21 март 2008 год.  

Съобщение на ВКС за инцидента със служителя Иво Георгиев

Във връзка с оповестения в медиите инцидент със служителя на Върховния касационен съд Иво Георгиев на 20 март 2008 г. ръководството на съда заявява следното:

Иво Георгиев е назначен във ВКС на 2 май 2007 г. като младши специалист – организатор (снабдител) в сектор „Материалнотехническо снабдяване”. Днес, 21 март 2008 г., Георгиев не се яви на работа. До 15 ч във ВКС не постъпи официална справка от МВР за инцидента.

Още веднъж ръководството на съда заявява, че след изясняване на обстоятелствата по случая с Георгиев председателят на ВКС проф. Лазар Груев ще започне законовата процедура за предприемане на необходимите действия, като резултатът ще бъде съобщен незабавно.

 

 

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Антоанета Никова

Начало 2007-2008г.