21 март 2008 год.  

Лекция на Александър Арабаджиев, съдия в Съда на европейските общности в Люксембург.

По покана на председателя на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев на 20 март 2008 г. българският съдия в Съда на европейските общности в Люксембург, Александър Арабаджиев изнесе лекция пред съдиите от ВКС. Съдия Арабаджиев запозна върховните съдии с работата на европейския съд, както и с процедурата при взимането на решенията. Бяха кометирани и по интересни решения, свързани с правораздавателната и тълкувателната дейност на съда.

 

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Антоанета Никова

Начало 2007-2008г.