20 ноември 2007 год.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 20 ноември 2007 изтича мандатът на председателя на Върховния касационен съд на Република България г-н Иван Григоров. Като началник на неговия кабинет аз също напускам съда. Моля, преди да установите контакт с моя приемник, изпращайте кореспонденцията за ВКС не на досегашния e-mail assia_gr@mail.orbitel.bg, а на следния факс, който е при секретарката на председателя: +359 2 988 39 85

Благодаря Ви за доброто сътрудничество.

Пожелавам Ви здраве и успех!

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
АСЯ ГРЪНЧАРОВА

 

DEAR COLLEAGUE,

On November 20th 2007 will expire the mandate of the President of the Supreme Court of Cassation Mr. Ivan Grigorov. As his Chief of Cabinet, I am also leaving the Court. Before you establish a contact with my successor, please send correspondence for the Supreme Court of Cassation not to the existing e-mail assia_gr@mail.orbitel.bg, but to the following fax in the office of the President’s secretary: +359 2 988 39 85 Thank you for the collaboration. I wish you good health and success!

 

CHIEF OF THE CABINET OF THE PRESIDENT:

ASSIA GRUNCHAROVA

 

Начало 2007-2008г.