5 септември 2007 год.  

ВКС избра делегати за Общото събрание на съдиите.

Съдиите от Върховния касационен съд избраха днес следните делегати за Общото делегатско събрание, на което ще бъдат избрани нови членове на Висшия съдебен съвет от съдебната квота:

 

Божидар Сукнаров
Ваня Алексиева
Дария Проданова
Добрила Василева
Емануела Балевска
Капка Костова
Николай Дърмонски
Румен Ненков
Татяна Върбанова

 

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
АСЯ ГРЪНЧАРОВА

Начало 2007-2008г.