28 август 2007 год.  

ВКС избира делегати за Общото събрание на съдиите.

В изпълнение на чл.17, ал.2 от Закона за съдебната власт на 5 септември 2007 г. (сряда) от
13.30 часа в зала 15 (Тържествена) на Съдебната палата председателят на Върховния касационен съд г-н Иван Григоров свиква събрание на съдиите за избор на делегати за Общото делегатско събрание на съдиите, което ще избере нови членове на Висшия съдебен съвет от съдебната квота.

 

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
АСЯ ГРЪНЧАРОВА

 

5 септември 2007 год. ВКС избра делегати за Общото събрание на съдиите.

 

Начало 2007-2008г.