21май 2007 год.  

Диспозитив на Решение № 287/2007 на ІІ наказателно отделение на ВКС

21  май  2007 година при обявяване на Решение № 287/2007 г. по наказателно дело № 12/07 г. по  описа на ВКС, ІІ наказателно отделение,  е допусната неволна техническа грешка при нанасяне  в информационната деловодна система. Техническата грешка е забелязана на 22.05.2007 година и съответният съдебен служител веднага е нанесъл поправката.

Във връзка с това публикуваме пълния текст на диспозитива на посоченото решение:

“ОТМЕНЯ изцяло  решение № 252/12.10.2006 г. по н.д. № 68/2006 г. на Пловдивския апелативен съд, с което е потвърдена присъда № 1/09.01.2006 г. по н.д. № 519/2005 г. на Пазарджишкия окръжен съд и ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от стадия на съдебното заседание. Решението не подлежи на обжалване.”

 

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
АСЯ ГРЪНЧАРОВА

 

Начало 2007-2008г.