21май 2007 год.  

ВКС се произнесе окончателно по делото за катастрофата в река Лим

На 21 май 2007 г. състав на първо наказателно отделение на Върховният касационен съд постанови съдебно решение по делото срещу Илия Димитров Измирлиев във връзка с причиняването по непредпазливост на смъртта на 12 деца, загинали в резултат на пътно-транспортно произшествие на 4 април 2004 г. във водите на река Лим, Република Сърбия, по време на ученическа екскурзия. ВКС е оставил без уважение протеста на прокурорите и жалбите на защитниците на подсъдимия Измирлиев, частните обвинители и гражданския ответник, като единствено на основание чл. 45, ал. 1, б. “а” от Закона за изпълнение на наказанията е променил първоначалния режим на изтърпяване на наказанието четири години лишаване от свобода в “лек”. Гражданските искове остават уважени в пълен размер – така, както са предявени от родителите на загиналите деца. Решението на ВКС е окончателно.

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
АСЯ ГРЪНЧАРОВА

Пълен текс на решението

Начало 2007-2008г.