04 май 2007 год.

Върховният касационен съд отмени оправдателната присъда на Иво Недялков

      Пълен текст на решението

 Начало 2007-2008г.