15 март 2007 год.  

ВКС е оставил в сила присъдата на Софийския апелативен съд по делото за убийството на Андрей Луканов

С Решение от 15 март 2007 г. по наказателно дело № 843/2006 г. състав на първо наказателно отделение на Върховния касационен съд е оставил в сила оправдателната присъда на Софийския апелативен съд, постановена по делото за убийството на бившия министър-председател на Република България Андрей Луканов.

За да се произнесе, ВКС е съобразил следното:

След обсъждане на всички доводи на прокуратурата ВКС е стигнал до заключение, че в мотивите на присъдата е извършен прецизен анализ на събраните доказателства, включително и на допълнително събраните при второинстанционното разглеждане на делото нови доказателства. Спазени са правилата за обективност, точност и всеобхватност на изследването. Затова касационната инстанция споделя становището на Софийския апелативен съд, според което прокуратурата не е успяла да докаже обвинението по изискумия от закона несъмнен начин.

ВКС се е съобразил и с трайно установените принципи на наказателното правораздаване в демократичните наказателно-правни системи, като забраната за използване на принуда за получаване на изгодна за обвинението информация и недопустимостта на осъждане, което се основава само на самопризнания.

Цялото решение с мотивите към него ще бъде публикувано на сайта на Върховния касационен съд на 18.03.2007 г.

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
АСЯ ГРЪНЧАРОВА

Пълен текс на решението

Начало 2007-2008г.