07.11.2016 г.

ВКС върна на Военно-апелативния съд за ново разглеждане делото срещу ген. Кирчо Киров – бивш директор на Националната разузнавателна служба

 С Решение № 215/07.11.2016 г., постановено по наказателно дело № 776/2016 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отмени Решение № 002/19.05.2016 г. на Военно-апелативния съд по в.н.о.х.д. 0031/2015 г. Съдът връща делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. Решението е окончателно.

С първоинстанционната присъда от 07.08.2015 г. Софийският военен съд признава подсъдимия Кирчо Киров за виновен за извършено престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, като го осъжда на 10 години „лишаване от свобода“. На основание чл. 203, ал. 2, пр. 1 вр. с чл. 44 от НК е конфискувана част от имуществото на подсъдимия – недвижими имоти и движими вещи. Съдът лишава подсъдимия от право да заема длъжността „ръководител“ в държавно или обществено учреждение и от право да упражнява ръководна професия за срок от 15 г. Подсъдимият е осъден да заплати на гражданския ищец „Национална разузнавателна служба“ сумата от 4 720 196 лева за претърпени имуществени вреди.

С атакуваното пред ВКС въззивно решение частично е изменена присъдата на Софийския военен съд. Преквалифицирано е деянието на подсъдимия от престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 от НК в престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 201 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай), като Киров е оправдан по първоначалното му обвинение. Намалено е наказанието на подсъдимия „лишаване от право да заема длъжността „ръководител“ в държавно или обществено учреждение“ на 13 г. Намалено е наказанието „лишаване от право да упражнява ръководна професия“ на 13 г. С въззивното решение подсъдимият Киров е признат за невиновен да е извършил престъплението „длъжностно присвояване“ чрез посредствения извършител Йордан Гелев. В останалата й част първоинстанционната присъда е потвърдена.   

             Съдебният състав на Върховния касационен съд отхвърля сочените в касационните жалби възражения за незаконен състав на въззивната инстанция и за липса на мотиви.

Върховните съдии приемат обаче, че делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Военно-апелативния съд поради допуснати процесуални нарушения при оценката на доказателствата, които са рефлектирали върху правото на защита на подсъдимия.                                               

           

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.