28 септември 2016 г.

Пленумът на ВКС избра двама членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС, с което съставът й бе попълнен

 

На 28.09.2016 г. Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) избра за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) съдиите от Наказателната колегия на ВКС Вероника Имова – 78 гласа „за”, и Цветинка Пашкунова – 78 гласа „за”.

Съгласно нормата на чл. 37, ал. 5 от Закона за съдебната власт и решението на Съдийската колегия на ВСС по т. 18.3. от Протокол № 10/28.06.2016 г. Пленумът на Върховния касационен съд избира девет съдии, които да се включат като членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС. Седем от тях бяха избрани на заседание на Пленума на ВКС, проведено на 08.07.2016 г., като с днешния избор на двама членове съставът на комисията бе попълнен.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.