27 септември 2016 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на месец октомври

 

29.09.2016 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 573/2016 г. (срещу Бейсам Шукри – бивш кмет на община Исперих), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Севдалин Мавров

Делото във ВКС е образувано по жалби на защитниците на подсъдимия Бейсам Шукри. С присъда от 01.04.2014 г. на Разградския окръжен съд Шукри е признат за невиновен в това, че в качеството си на длъжностно лице – кмет на община Исперих, е извършил опит за убийство на длъжностно лице при изпълнение на службата му – шофьор на охранително звено при „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП Габрово (престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 1 и 2 от Наказателния кодекс (НК). Със същата присъда е признат за виновен в това, че употребил заплашване, като произвел четири изстрела към ловни надзиратели и шофьор на охранително звено, действащи като органи на власт, с цел да осуети изпълнението на задълженията им по залавянето му като нарушител и бракониер (престъпление по чл. 269, ал. 1 от НК), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, изпълнението на което е отложено за срок от четири години.

С решение от 15.12.2014 г. Варненският апелативен съд отменя изцяло присъдата. При новото разглеждане на делото от Разградския окръжен съд с присъда от 30.06.2015 г. подсъдимият е признат за невиновен по обвинението за опит за убийство. Той е признат за виновен в това, че произвел четири изстрела към ловни надзиратели и шофьор на охранително звено, действащи като органи на власт, като по този начин противозаконно им попречил да изпълнят задълженията си по залавянето му като нарушител и бракониер (престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на две години, изпълнението на което е отложено за срок от пет години.

С присъда от 18.03.2016 г. Варненският апелативен съд отменя частично присъдата на Разградския окръжен съд, като признава подсъдимия Шукри за виновен в това, че е извършил опит за убийство на длъжностно лице при изпълнение на службата му (престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 1 от НК), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет години. Със същата присъда е признат за виновен за това, че е употребил заплашване – произвел четири изстрела, с цел да принуди орган на власт – ловни надзиратели и шофьор на охранително звено, да пропуснат нещо по служба – да осуети задължението им по залавянето му като нарушител и бракониер (престъпление по чл. 269, ал. 1 от НК), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на три години и шест месеца. На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия Бейсим Шукри е определено да изтърпи най-тежкото от двете наказания – пет години „лишаване от свобода“.

17.10.2016 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 857/2016 г. (срещу Живко Димов – бивш общински съветник от политическа партия „Атака“ в Общински съвет – Силистра), І-во наказателно отделение, докладчик: съдия Блага Иванова

Делото е образувано по жалба на защитника на Живко Димов срещу въззивното решение от 07.07.2016 г. на Варненския апелативен съд, с което е изменена присъда от 08.04.2016 г. на Силистренския окръжен съд. С първоинстанционната присъда подсъдимият Живко Димов е признат за виновен в това, че в периода 1998 – 2009 г. в гр. Силистра, без съответното разрешение, извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова по закон, като е предоставял парични заеми на различни лица, обезпечени с ипотеки на недвижими имоти, записи на заповеди или залози на вещи, срещу получаване на лихви и задължения за връщането им и от дейността си е получил значителни неправомерни доходи в размер на 106 496 лв. (престъпление по чл. 252, ал. 1 от НК), поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет години и глоба в размер на 8 000 лв. Живко Димов е осъден да заплати сумата от 106 496 лв. в полза на държавата. Със същата присъда подсъдимият е признат за невиновен в това, че на 27.04.2011 г. в гр. Силистра е укривал материали – копие от оригинален детайл от банкомат и свързани към него електронни компоненти, за което е знаел, че са предназначени за подправка на платежни инструменти, поради което е оправдан по повдигнатото обвинение да е извършил престъпление по чл. 246, ал. 3 от НК.

С атакуваното пред ВКС въззивно решение присъдата на Силистренския окръжен съд е изменена в осъдителната част, с която е прието по пункт 2 от обвинението – че е изплатена лихва в размер на 2350 лв., като е постановено, че изплатената лихва е в размер на 4350 лв. Присъдата е изменена и в частта, с която Димов е осъден да заплати в полза на държавата сумата от 106 496 лв., като вместо това е осъден да заплати в полза на държавата сумата от 108 496 лв. В останалата част присъдата е потвърдена.

19.10.2016 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 776/2016 г. (срещу ген. Кирчо Киров – бивш директор на Националната разузнавателна служба (Държавна агенция „Разузнаване“), за присвояване на държавни средства в левове и валута, чиято обща левова равностойност е в особено големи размери – 4 720 196 лева), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Теодора Стамболова

Делото във ВКС е образувано по касационни жалби от защитниците на подсъдимия Киров срещу въззивното решение от 19.05.2016 г. на Военно-апелативния съд.

С първоинстанционната присъда от 07.08.2015 г. Софийският военен съд признава подсъдимия Кирчо Киров за виновен за извършено престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, като го осъжда на 10 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието. На основание чл. 203, ал. 2, пр. 1 вр. с чл. 44 от НК е конфискувана част от имуществото на подсъдимия – недвижими имоти и движими вещи. Съдът лишава подсъдимия от право да заема длъжността „ръководител“ в държавно или обществено учреждение и от право да упражнява ръководна професия за срок от 15 г. Подсъдимият е осъден да заплати на гражданския ищец „Национална разузнавателна служба“ сумата от 4 720 196 лева за претърпени имуществени вреди.

С атакуваното пред ВКС въззивно решение частично е изменена присъдата на Софийския военен съд. Преквалифицирано е деянието на подсъдимия от престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 от НК в престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 201 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай), като Киров е оправдан по първоначалното му обвинение. Намалено е наказанието на подсъдимия „лишаване от право да заема длъжността „ръководител“ в държавно или обществено учреждение“ на 13 г. Намалено е наказанието „лишаване от право да упражнява ръководна професия“ на 13 г. С въззивното решение подсъдимият Киров е признат за невиновен да е извършил престъплението „длъжностно присвояване“ чрез посредствения извършител Йордан Гелев. В останалата й част първоинстанционната присъда е потвърдена.

В касационните жалби се изтъкват доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, нарушения на материалния закон, както и явна несправедливост на наложените наказания. Правят се искания да се отмени решението на Военно-апелативния съд, да се оправдае подсъдимият или делото да се върне за ново разглеждане от въззивната инстанция, алтернативно да се върне на досъдебната фаза.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.