21 септември 2016 г.

Заявления, постъпили във ВКС за попълване на състава на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

 

1. Вероника Атанасова Имова – съдия в Наказателната колегия на ВКС

2. Цветинка Николаева Пашкунова – съдия в Наказателната колегия на ВКС

Пленумът на Върховния касационен съд за избор на двама членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е свикан на 28 септември 2016 г. от 14.00 ч.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.