18 юли 2016 г.

ВКС ще разгледа в открито заседание на 25.07.2016 г. делото срещу отказа на СГС да впише ПП „Демократи за отговорност, свобода и толерантност” в регистъра на политическите партии

 

На 18.07.2016 г. във Върховния касационен съд (ВКС) в присъствието на журналисти бе разпределено търговско дело № 1577/2016 г., образувано по жалба на Лютви Местан – председател на ПП „Демократи за отговорност, свобода и толерантност” (ДОСТ), срещу решението на Софийския градски съд, с което съдът отказва вписване в регистъра на политическите партии на новоучредената политическа партия ДОСТ.

Системата за случайно разпределение определи за докладчик по делото съдия Светла Чорбаджиева от Второ търговско отделение – командирована във ВКС от Софийския апелативен съд, като тя бе избрана от системата сред 14 съдии от Търговската колегия, които не са в платен годишен отпуск.

Съдия Светла Чорбаджиева заседава в постоянен тричленен състав с председател съдия Ваня Алексиева (председател на отделението) и съдия Николай Марков. Тъй като съдия Марков е в отпуск, чрез системата за случайно разпределение бе определен за трети член на съдебния състав съдия Евгений Стайков.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.07.2016 г. от 10.30 ч. в зала № 16 (ет. 3 на Съдебната палата).

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.