15 юли 2016 г.

Във ВКС ще бъде публично разпределено делото срещу отказа на СГС да впише ПП „Демократи за отговорност, свобода и толерантност” в регистъра на политическите партии

 

Днес, 15.07.2016 г., във Върховния касационен съд чрез Софийския градски съд (СГС) постъпи жалба от Лютви Местан – председател на ПП „Демократи за отговорност, свобода и толерантност” (ДОСТ), срещу решението от 07.07.2016 г. на СГС по фирмено дело № 346/2016 г., с което съдът отказва вписване в регистъра на политическите партии на новоучредената политическа партия ДОСТ.

На 18 юли 2016 г. (понеделник) от 10.30 ч. в деловодството на Търговската колегия на Върховния касационен съд (стая № 10 на сутерена на Съдебната палата) делото ще бъде публично разпределено чрез системата за случайно разпределение на дела.

Журналистите, които желаят да присъстват на публичното разпределение, трябва да бъдат пред деловодството в 10.15 ч.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.