06 юли 2016 г.

Кандидати за членове на Комисия по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на ВСС

 

1. Диана Георгиева Дякова – ОС Добрич

2. Любка Богданова Гелкова – ВКС

3. Ценка Иванова Георгиева – ВКС

4. Добрин Пеев Кючуков – ОС Ямбол

5. Николай Енчев Иванов – ОС Ямбол

6. Бонка Василева Янкова – ОС Търговище

7. Лилия Недялкова Георгиева – Специализиран наказателен съд

8. Бонка Костадинова Дечева-Бакалова – ВКС

9. Свилен Станчев Иванов – ОС Шумен

10. Рая Петкова Йончева – ОС Разград

11. Стела Венциславова Дандарова – Апелативен съд Пловдив

12. Анелия Здравкова Маркова – СГС

13. Деспина Георгиева Георгиева – ОС Варна

14. Елена Николаева Стойчева-Андреева – ОС Варна

15. Весислава Иванова Иванова - САС

16. Димана Николова Йосифова - СГС

 

Пленумът на ВКС за избор на кандидати е свикан на 08.07.2016 г. от 10:00 ч.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.