04 юли 2016 г.

ВКС определи делото срещу Иван Евстатиев да се гледа от Районен съд - Пловдив

 

С Определение № 69/01.07.2016 г., постановено по касационно частно дело № 661/2016 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) определи да изпрати прекратеното н.о.х.д. № 140/2016 г. на Панагюрския районен съд (срещу Иван Евстатиев) за разглеждане на Районен съд - Пловдив. Определението не подлежи на обжалване.

Производството пред ВКС е образувано по повод на разпореждане от 20.06.2016 г. на председателя на Панагюрския районен съд по н.о.х.д. № 140/2016 г., с което делото е прекратено и изпратено на ВКС за определяне на друг. еднакъв по степен съд, който да го разгледа.

Делото пред Панагюрския районен съд е образувано по обвинителен акт на РП - Пазарджик, срещу Иван Евстатиев за престъпления по чл. 152, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, т. 3 от НК и по чл. 193. ал. 1 от НК. Съдиите от този съд не могат да формират състав, с оглед наличие на основанията по чл. 29, ал. 1. т. 1, б. „г" от НПК за отвеждането им от разглеждане на делото, поради участието им в производства по чл. 64 и чл. 65 от НПК, свързани с мярката за неотклонение на обвиняемия Евстатиев.

Предвид обстоятелството, че в PC - Панагюрище работят само двама съдии и по отношение на всеки един от тях е налице императивната забрана по чл. 29. ал. 1, т. 1. б. „г" от НПК за участие в състава на съда, разглеждащ делото по същество, този районен съд не може да формира състав за разглеждане на делото, поради което делото следва да се изпрати на друг, равен по степен съд. „С оглед осигуряване бъдещото нормално протичане на процеса, включително и гарантиране непредубеденост на въззивната инстанция, ВКС намира, че делото следва да бъде разгледано в друг съдебен район. Най-близък такъв е Пловдивският съдебен район, поради което делото следва да бъде възложено за разглеждане на Районен съд - Пловдив" - пише в мотивите на определението.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.