01 юли 2016 г.

Пленумът на ВКС прие Правила за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

 

Съгласно нормата на чл. 37, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) по т. 18.3. от Протокол № 10/28.06.2016 г. Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) трябва да избере 9 (деветима) съдии, които да се включат като членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС.

На 1 юли 2016 г. Пленумът на ВКС прие Правила за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от Пленума на Върховния касационен съд. Съдиите, които отговарят на условията по ал. 4 на чл. 37 от ЗСВ могат да подават писмени заявления за участие в процедурата в срок до 06.07.2016 г. включително. Към заявлението се прилагат документи, посочени в правилата. Документи ще се приемат и по електронен път (на ел. поща: m_ivancheva@vks.bg) или по факс (02/9883985).

Правилата са публикувани в страницата на ВКС в Интернет.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.