01 юли 2016 г.

След гласуване Пленумът на ВКС реши да не изпраща на 43-то Народно събрание, Министерския съвет и министъра на правосъдието становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

 

В дневния ред на проведения днес, 1 юли 2016 г., Пленум на Върховния касационен съд бе включена точката: „Обсъждане и приемане на решение за изпращане на 43-то Народно събрание, Министерския съвет и министъра на правосъдието на доклад, изготвен от комисията, назначена със Заповед № 985/15.06.2016 г. на председателя на ВКС, в който са обобщени постъпилите становища на съдиите от Върховния касационен съд по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИД на ЗСВ)”.

След проведени дебати 45 върховни съдии гласуваха „против” изпращането на становище по проекта на ЗИД на ЗСВ на посочените институции. „За” изпращане на становище гласуваха 30 върховни съдии.                                                         

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.